Phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu xây dựng nông thôn mới đề ra trong năm 2019 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Chiều ngày 25/7/2019, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh đã tổ chức họp để đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh chủ trì cuộc họp.

6 tháng đầu năm 2019, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực, tăng 21 tiêu chí so với năm 2018, bình quân đạt 15,4 tiêu chí/xã, tăng 0,2 tiêu chí. Đến nay, toàn tỉnh có 2.093 tiêu chí đạt chuẩn xây dựng NTM. Từ tổng nguồn vốn huy động trên 642 tỷ đồng, các địa phương đã đầu tư nâng cấp, làm mới gần 108 km đường; trên 22 km kênh mương; xây dựng, nâng cấp 52 công trình trường học, 54 trường học, 01 trạm y tế; xây dựng 01 nhà văn hóa xã, 01 sân thể thao, 09 công trình cơ sở vật chất văn hóa xã, thôn và 80 cổng chào.... Các xã đăng ký đạt chuẩn NTM và xã phấn đấu xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2019 tiếp tục rà soát các tiêu chí hiện có, đồng thời xây dựng kế hoạch, phương án huy động nguồn lực cũng như bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện đảm bảo thời gian.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung trao đổi về một số hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chương trình thời gian qua như nhiều xã còn tư tưởng ỷ lại vào nguồn vốn ngân sách, chưa chủ động huy động nguồn lực trong dân; chưa chú trọng thực hiện tiêu chí mềm hoặc phương án cụ thể cho các tiêu chí thu nhập, hộ nghèo; khoảng cách chênh lệch về kết quả xây dựng NTM giữa các địa phương khá lớn; nhiều xã sụt giảm tiêu chí, nhiều nhất là tiêu chí Thông tin truyền thông; tiến độ thực hiện xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu tại một số địa phương còn chậm; giải ngân nguồn vốn Ngân sách Trung ương thấp, chỉ đạt 18,5%...

Phát biểu tại cuộc họp, Phó trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, đồng thời biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành và địa phương, nhất là Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tỉnh, góp phần đưa phong trào thi đua xây dựng NTM đi vào chiều sâu, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến cuối năm có thêm 12 xã đạt chuẩn NTM, 05 xã NTM nâng cao, 03 xã NTM kiểu mẫu theo kế hoạch.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, đồng chí cũng xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, đó là tiếp tục bám sát, phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu xây dựng NTM đề ra trong năm 2019; tập trung tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM các cấp; tổ chức tốt việc nghiệm thu và hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM năm 2019. Bên cạnh đó, Phó trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương được phân công phụ trách giúp đỡ các xã xây dựng NTM tiếp tục phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong xây dựng NTM, nhất là việc hoàn thành các tiêu chí và nguồn vốn; tập trung chỉ đạo các xã đăng ký đạt NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2019 hoàn thành các tiêu chí còn lại, đồng thời tiếp tục duy trì các tiêu chí đã đạt được đối với các xã đã đạt chuẩn NTM; có cơ chế khen thưởng đối với địa phương thực hiện tốt việc xây dựng NTM và duy trì tốt các tiêu chí đã đạt được…

Mai Anh