Báo cáo kết quả xử lý đơn theo Công văn số 4887/VPCP-V.I ngày 05/6/2019 của Văn phòng Chính phủ 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Công văn số 4887/VPCP-V.I ngày 05/6/2019 của Văn phòng Chính phủ chuyển đến UBND tỉnh Quảng Bình để xem xét, giải quyết 07 đơn thư của công dân; sau khi xem xét nội dung đơn của công dân và các tài liệu kèm theo, kết quả kiểm tra, rà soát của Thanh tra tỉnh tại Công văn số 289/TTr-VP ngày 17/7/2019, UBND tỉnh Quảng Bình báo cáo kết quả xử lý như sau: 
1. Đối với trường hợp Ông Lã Văn Thoảng cùng với 09 hộ dân có Ki-ốt khu B Chợ Tréo, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Nội dung đơn: Không nhất trí nội dung biên bản đối thoại lần 2.

Kết quả xử lý: Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy giải quyết khiếu nại lần đầu nhưng các hộ không nhất trí, tiếp tục khiếu nại. Ngày 30/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình có Quyết định số 1757/QĐ-UBND xác minh nội dung khiếu nại lần 2 của các hộ dân nêu trên theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

Ngày 29/3/2019, UBND tỉnh đã tổ chức buổi đối thoại theo quy định. Tuy nhiên tại buổi đối thoại, các hộ khiếu nại không nhất trí với kết quả xác minh của Đoàn xác minh và có nguyện vọng được điều chỉnh quy hoạch. Tại buổi đối thoại đồng chí chủ trì kết luận giao UBND huyện Lệ Thủy thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch Khu B Chợ Tréo theo đúng trình tự, thủ tục quy định, đồng thời yêu cầu chấm dứt việc giải quyết khiếu nại. Hiện nay, UBND huyện Lệ Thủy đang thực hiện các bước điều chỉnh quy hoạch theo nguyện vọng của người dân, nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các hộ dân và ổn định tình hình trên địa bàn.

2. Ông Ngô Viết Nhân, trú tại: Khu phố 2, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn.

Nội dung đơn: Kiến nghị liên quan đến việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng đối với gia đình ông.

Kết quả xử lý: Ngày 09/7/2019, UBND thị xã Ba Đồn đã có văn bản số 632/UBND báo cáo trường hợp ông Ngô Viết Nhân đã được các cấp, các ngành trả lời bằng văn bản. Cụ thể: Công văn số 06/UBND ngày 07/3/2019 của UBND phường Ba Đồn; Công văn số 22/LĐTBXH ngày 15/3/2019 của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội; Công văn số 563/UBND ngày 24/6/2019 của UBND thị xã Ba Đồn; Công văn số 2209/SDX-QLN ngày 03/7/2019 của Sở Xây dựng về việc giải quyết đơn của ông liên quan đến hỗ trợ nhà ở người có công với cách mạng. Ông Ngô Viết Nhân là thương binh, đối tượng người có công với cách mạng, không thuộc diện đối tượng có nhà ở tạm để được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Lí do: tại thời điểm rà soát theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg thì hộ gia đình ông Ngô Viết Nhân có nhà ở kiên cố 02 tầng, không phải nhà tạm, nhà hư hỏng, dột nát. Vì vậy, UBND thị xã Ba Đồn không đưa ông Ngô Viết Nhân vào diện thuộc đối tượng để hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là đúng quy định.

3. Ông Võ Văn Chanh, trú tại tổ dân phố 3B, thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Nội dung đơn: Kiến nghị liên quan đến tài sản đất đai, vườn cây cao su mà gia đình ông sản xuất từ trước đến nay.

Kết quả xử lý: Theo Báo cáo số 580/CTLN ngày 09/7/2019 của Công ty Cổ phần Lệ Ninh: Thực hiện chủ trương của tỉnh Quảng Bình về việc triển khai trồng cây cao su theo chương trình 327 của Hội đồng Bộ trưởng, chương trình này do Nông trường Lệ Ninh làm chủ dự án, trực tiếp vay vốn và trả nợ cho Nhà nước. Ngày 30/4/1995, Nông trường Lệ Ninh ký hợp đồng với ông Võ Văn Chanh (ông Võ Văn Chanh không phải là công nhân) để sản xuất kinh doanh cây cao su, ông Chanh được trả tiền công trồng và chăm sóc cây, tài sản đất đai, vườn cây là của Nông trường Lệ Ninh, của Nhà nước.

Năm 2004, ông Võ Văn Chanh tự ý bỏ việc, không tiếp tục thực hiện hợp đồng cho nên Công ty Cổ phần Lệ Ninh (Công ty TNHH MTV Lệ Ninh trước đây) đã sa thải và không tiếp tục hợp đồng lao động đối với ông Võ Văn Chanh. Như vậy nội dung nêu trong đơn là không có cơ sở để giải quyết.

4. Ông Phan Văn Hùng và một số công dân thôn Thượng Hòa, xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch.

Nội dung đơn: tố cáo liên quan đến một số sai phạm trong việc chi trả do sự cố môi trường biển tại xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch.

Kết quả xử lý: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh thành lập Đoàn thanh tra theo Quyết định số 47/QĐ-TTr ngày 06/5/2019 để thanh tra đột xuất việc chi trả nguồn kinh phí bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển tại xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Hiện nay Đoàn thanh tra đang thực hiện theo kế hoạch thanh tra.

5. Ông Lê Văn Bình đại diện các hộ dân, trú tại thôn Nam Tiến, xã Ngư Thủy Nam, huyện Lệ Thủy.

Nội dung đơn: Khiếu kiện liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ do sự cố môi trường biển.

Kết quả xử lý: Ngày 02/7/2019, Thanh tra huyện Lệ Thủy đã có Báo cáo số 156/BC-TTr nêu rõ việc xử lý, giải quyết đơn khiếu nại về bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển của công dân trên địa bàn xã Ngư Thủy Nam (trong đó có ông Lê Văn Bình) thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của Chủ tịch UBND xã Ngư Thủy Nam. Đồng thời, Thanh tra huyện Lệ Thủy có văn bản số 155/TTr ngày 02/7/2019 hướng dẫn ông Lê Văn Bình và các hộ dân gửi đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp tại UBND xã Ngư Thủy Nam để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

6. Bà Phạm Thị Mày, trú tại thôn Ba Đa, xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới

Nội dung đơn: Tố cáo bà Võ Thị Hiền - Chánh Thanh tra thành phố Đồng Hới (Trưởng đoàn xác minh) lợi dụng chức vụ quyền hạn, cố tình giải quyết đơn tố cáo của bà Phạm Thị Mày trái quy định của pháp luật.

Kết quả xử lý: Sau khi nhận được đơn tố cáo, Thanh tra thành phố Đồng Hới đã làm việc với bà Phạm Thị Mày, tại buổi làm việc bà Phạm Thị Mày không cung cấp được tài liệu, chứng cứ chứng minh việc bà Võ Thị Hiền – Chánh Thanh tra Thành phố Đồng Hới (Trưởng đoàn xác minh) tham mưu Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới giải quyết tố cáo đối với bà Phạm Thị Mày là trái quy định của pháp luật. Nhận thấy đơn tố cáo của bà Phạm Thị Mày xuất phát từ việc khiếu nại không đạt được mục đích. Do đó, UBND thành phố Đồng Hới đã có văn bản số 385/TB-UBND ngày 16/7/2019 về việc thông báo không thụ lý giải quyết tố cáo là đúng quy định. Hiện nay bà Phạm Thị Mày đã khởi kiện hành chính và đã được Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình thụ lý giải quyết theo quy định (vụ án hành chính sơ thẩm thụ lý số 07/2019/TLST-HC ngày 23/5/2019 về việc kiện Quyết định hành chính).

7. Ông Nguyễn Văn Mỉnh và một số công dân trú tại: Tổ dân phố Thọ Đơn, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn

Nội dung đơn: Tố cáo Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn trong việc bao che cho ông Lê Đình Lượng - Chủ tịch UBND phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn liên quan đến việc chi trả bồi thường, thiệt hại do sự cố môi trường biển..

Kết quả xử lý: Ngày 09/5/2019, Thanh tra tỉnh Quảng Bình đã có văn bản số 187/TTr-NV1 về báo cáo kết quả xử lý đơn tố cáo, trong đó nêu rõ: Nội dung tố cáo của ông Nguyễn Văn Mỉnh xuất phát từ việc khiếu nại của Ông và 54 hộ dân không được bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển theo đối tượng lao động thường xuyên. Vì vậy, ngày 23/5/2019 UBND tỉnh ban hành Thông báo số 748/TB-UBND về việc không thụ lý giải quyết tố cáo.

Đối với nội dung khiếu nại Chủ tịch UBND phường Quảng Thọ đã có báo cáo kết quả làm việc với ông Nguyễn Văn Mỉnh tại văn bản số 02/BC-UBND ngày 05/3/2019, nhưng chưa ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định. Do đó, Thanh tra tỉnh đã có văn bản số 196/TTr-NV1 ngày 14/5/2019 gửi UBND thị xã Ba Đồn chỉ đạo Chủ tịch UBND phường Quảng Thọ ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Mỉnh theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật.

UBND tỉnh Quảng Bình báo cáo để Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp công dân Trung ương biết.

Nguồn: Báo cáo số 167/BC-UBND ngày 26/7/2019