LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 12/8/2019 đến ngày 18/8/2019)

 
THỨ NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2,

Ngày 12/08

Sáng

            Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia Diễn tập KVPT tỉnh 2019

Chiều

 

Thứ 3,

Ngày 13/08

Sáng

            Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia Diễn tập KVPT tỉnh 2019

Chiều

 

Thứ 4,

Ngày 14/08

Sáng

           Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia Diễn tập KVPT tỉnh 2019

08h00: Đ/c Ngân làm việc với các ngành về các dự án của FLC

Chiều

 

Thứ 5,

Ngày 15/08

Sáng

           Đ/c Dũng đi công tác đến hết sáng ngày 16/8

08h00: Đ/c Quang dự Hội nghị trực tuyến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội  Đ/c Dũng tiếp công dân

           Đ/c Hoàng tiếp công dân

09h00: Đ/c Quang làm việc với Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài

Chiều

14h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh họp Ban Cán sự Đảng và Hội ý lãnh đạo UBND tỉnh

Thứ 6,

Ngày 16/08

Sáng

08h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghe báo cáo phương án quy hoạch Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng-sân golf DIC Star Đồng Hới

           Đ/c Hoàng dự Hội nghị tham gia ý kiến Bộ luật lao động

Chiều

14h00: Đ/c Quang làm việc với Dự án Môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới

           Đ/c Dũng dự Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020

           Đ/c Hoàng dự Hội thảo khoa học về xây dựng chính phủ điện tử và chuyển đổi số

           Đ/c Ngân đi công tác

Thứ 7,

Ngày 17/08

Sáng

06h30: Đ/c Hoàng dự khai mạc hội thao ngành Thông tin - Truyền thông     

           Đ/c Hoàng trực lãnh đạo UBND tỉnh         

Chiều

18h30: Đ/c Hoàng dự khai mạc hội thao ngành Thông tin - Truyền thông     

Chủ Nhật,

Ngày 18/08

Sáng

          Đ/c Hoàng trực lãnh đạo UBND tỉnh       

Chiều

 

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo VP UBND tỉnh)