Triển khai thực hiện Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 22/8/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1382/UBND-KSTT triển khai thực hiện Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thủ tục Biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch, hướng dẫn quy trình thực hiện thủ tục Biên phòng điện tử cho đơn vị, cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ tại cửa khẩu; công khai các thủ tục Biên phòng tại cửa khẩu; phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu, hướng dẫn tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện quy định của Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham mưu chỉ đạo các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã phối hợp với Bộ đội Biên phòng trong hoạt động quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg khi tham gia hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, căn cứ nội dung của Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan triển khai thực hiện đến thương nhân, cư dân, doanh nghiệp Việt Nam có các hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại cửa khẩu, cá nhân có liên quan đến hoạt động thương mại biên giới; đồng thời tham mưu, đề xuất xử lý những vướng mắc theo quy định.

Mai Anh