Quyết định số 3172/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Tưởng Xuân Thảo, thôn Nam Lãnh, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch