Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 
(Quang Binh Portal) - Triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019, thời gian qua, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố đã tập trung chỉ đạo đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biển thông tin và văn bản pháp luật liên quan.
Cụ thể, trong 06 tháng qua, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình đã thực hiện gần 60 tin, bài, phóng sự, tọa đàm; Báo Quảng Bình đã thực hiện trên 50 tin, bài trên báo in và báo điện tử. Các tin, bài, phóng sự, chuyên mục và tọa đàm đã phản ánh khá sâu về chương trình phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại gắn với thực hiện nội dung của Hiệp định CPTPP, góp phần tạo động lực cho doanh nghiệp trong tỉnh tìm kiếm, nắm bắt cơ hội, đưa sản phẩm của tỉnh thâm nhập, vươn xa trên thị trường khu vực ASEAN, quốc tế. Cổng thông tin điện tử của tỉnh được triển khai hiệu quả, đồng bộ, tích hợp 35 trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố, một số trang thông tin điện tử của các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đảm bảo cung cấp kịp thời thông tin, yêu cầu kỹ thuật, quy định về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa với các nước đối tác CPTPP, làm cơ sở để dự báo nhu cầu thị trường trong nước, giúp doanh nghiệp có giải pháp chủ động ứng phó với sự cạnh tranh của hàng hóa nhập khẩu.

Cùng với đó, Sở Công Thương cũng đã tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến về Hiệp định CPTPP đến cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Cục Hải quan tỉnh đã mời doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh tham gia tập huấn nội dung về chính sách và thủ tục hải quan mới do Tổng cục Hải quan tổ chức; tham dự Hội thảo về xác định xuất xứ hàng hóa bao gồm các quy định, cam kết mới trong Hiệp định CPTPP liên quan đến xuất xứ do chuyên gia Hải quan Nhật Bản tổ chức… nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của các cấp các ngành, địa phương và doanh nghiệp...

Hồng Lựu