Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu Đà Nẵng: Thông báo về việc mất ấn chỉ 
Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu Đà Nẵng – Phòng KD Quảng Bình xin thông báo về việc mất ấn chỉ XCG 2019.

Lý do mất: Do Đại lý sơ xuất trong quá trình quản lý và sử dụng ấn chỉ làm thất lạc các liên gốc ấn chỉ XCG 2019.

Danh sách chi tiết các ấn chỉ bị mất:

STT

Loại ấn chỉ

Số sêri

Ghi chú

 

1

 

TNDS ô tô

 

190014601, 190014604, 190014605, 190014609, 190014610

 

Quyển số 19001461

 

2

 

TNDS ô tô

 

190014617 - 190014620

 

Quyển số 19001462

 

Nay Đơn vị xin thông báo, kể từ ngày 20/09/2019 các ấn chỉ chưa cấp nêu trên sẽ được coi như hủy và không còn hiệu lực pháp lý, Đơn vị không chịu trách nhiệm bảo hiểm với các liên ấn chỉ chưa sử dụng và bị mất.

Kể từ ngày Đơn vị thông báo, nếu cá nhân, Đơn vị nào phát hiện hoặc nhặt được số ấn chỉ trên, vui lòng báo về cho Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà CEVIMETAL BUILDING, Số 69 Đường Quang Trung, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3668822

CÔNG TY BẢO HIỂM TOÀN CẦU ĐÀ NẴNG