Công ty Bảo hiểm Bảo Long Quảng Bình: Thông báo mất ứng chỉ xe gắn máy 
Vừa Qua do sơ suất nên đại lý của Công ty chúng tôi có làm mất bảo hiểm xe gắn máy cụ thể như sau:

 TT

Loại Ấn chỉ

Số lượng mất

Từ số Seri

Đến số Seri

Tình trạng sử dụng

Ghi chú

1

 Xe Gắn máy

 02 liên

 28967

 28968

 Ấn chỉ chưa sử dụng đã bị mất

 

Nay đơn vị xin thông báo đến Quý khách hàng và Các đơn vị thành viên trong hệ Thống Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Long được biết  kể từ ngày 22/10/2019 những liên ấn chỉ xe gắn máy trên sẽ được hủy và không có giá trị bảo hiểm.

Kể từ ngày Đơn vị thông báo, nếu cá nhân, đơn vị nào phát hiện hoặc nhặt được số ấn chỉ trên xin vui lòng thông báo về cho Công ty Bảo hiểm Bảo Long Quảng Bình.

Địa chỉ: 267 Lý Thường Kiệt – P. Đồng Phú – Tp. Đồng Hới – T. Quảng Bình

Điện thoại liên hệ: 02323 838 233

Trân trọng!