Từ ngày 01/12/2019: Được kê khai trực tuyến khi đăng ký cấp Căn cước công dân 
(Quang Binh Portal) - Đó là nội dung quan trọng tại Thông tư số 48/2019/TT-BCA do Bộ Công an ban hành ngày 15/10/2019.
Theo đó, khi làm thủ tục, cán bộ tiếp công dân sẽ yêu cầu người đến làm thủ tục viết Tờ khai Căn cước công dân theo mẫu trong trường hợp không kê khai trực tuyến, hoặc in Tờ khai mà công dân đã kê khai trực tuyến để kiểm tra lại thông tin, ký, ghi rõ họ, chữ đệm và tên. Cán bộ tiếp công dân đối chiếu thông tin trên Tờ khai với thông tin trên các giấy tờ công dân xuất trình. Nếu thông tin kê khai đúng quy định thì tập hợp thành hồ sơ và giải quyết hồ sơ. Nếu thông tin kê khai không đúng quy định thì hướng dẫn công dân kê khai lại Tờ khai căn cước công dân.

Ngoài ra, trường hợp công dân làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân mà làm thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, nếu công dân xuất trình đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo quy định của pháp luật về cư trú thì cán bộ tiếp công dân sẽ tiếp nhận đồng thời cả hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân và hồ sơ điều chỉnh thay đổi sổ hộ khẩu.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/12/2019.

Hồng Lựu