Năm 2020, huyện Quảng Ninh phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt 200 tỷ đồng Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Theo thông tin từ UBND huyện Quảng Ninh cho biết, năm 2019, thu ngân sách trên địa bàn đạt khoảng trên 179 tỷ đồng, đạt 148,3% dự toán tỉnh giao và 146,7% dự toán huyện giao, trong đó thu ngân sách trên địa bàn huyện hưởng 145.390 triệu đồng, đạt 138,5% dự toán huyện giao.
Hầu hết, các khoản thu đều đạt và vượt dự toán, một số khoản thu đạt cao như: Thu phí, lệ phí 164,7%; thuế tiêu thụ đặc biệt 1.300%; lệ phí trước bạ 130,7%; thu khác từ thuế 420%; thuế tài nguyên 166,7%; thu tiền sử dụng đất 157,2%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 455%; thuế thu nhập cá nhân 205%...

Bên cạnh đó, thu ngân sách địa bàn các xã đạt 182,9% dự toán huyện giao, tăng 7,0% so cùng kỳ. Toàn huyện có 11/15 xã, thị trấn thu vượt dự toán huyện giao là các xã Lương Ninh đạt 1.067,1% dự toán; Trường Xuân 417,2%; Hàm Ninh 268,7%; Hải Ninh 262,7%; An Ninh 163,5%; Vạn Ninh 160,1%; Hiền Ninh 133,3%; Xuân Ninh 107,9%; Võ Ninh 105,58%, Vĩnh Ninh 103,8% và thị trấn Quán Hàu 202,6%.

Năm 2020, huyện Quảng Ninh xác định tiếp tục thực hiện đồng bộ giải pháp phát triển nguồn thu, nuôi dưỡng nguồn thu; tăng cường kiểm tra đối tượng nộp thuế, quản lý nguồn thu, đưa công tác quản lý kê khai thuế đi vào nền nếp; áp dụng biện pháp, chế tài để xử lý các khoản nợ đọng thuế đối với đối tượng có điều kiện nhưng cố tình không nộp đủ thuế; tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án chống thất thu thuế của UBND tỉnh, nhất là thuế vận tải, xây dựng tư nhân... phấn đấu thu ngân sách đạt kế hoạch được giao là 200 tỷ đồng.

Mai Anh