LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 10/02 đến ngày 16/02/2020)

 
THỨ NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2,

Ngày 10/02

Sáng

            Chủ tịch đi công tác đến hết tuần

08h00: Các Phó Chủ tịch họp Ban Cán sự Đảng và hội ý lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều

14h00: Đ/c Quang dự Hội ý Thường trực Tỉnh ủy

           Đ/c Hoàng làm việc mới Mobifone

Thứ 3,

Ngày 11/02

Sáng

08h00: Đ/c Quang dự Lễ tuyển quân tại huyện Quảng Trạch

           Đ/c Dũng dự Lễ tuyển quân tại huyện Lệ Thủy

Chiều

14h00: Đ/c Quang làm việc với McKensey&Company Việt Nam về Quy hoạch tỉnh

           Đ/c Ngân làm việc với các nhà đầu tư có dự án chậm tiến độ (buổi 1)

Thứ 4,

Ngày 12/02

Sáng 08h00: Đ/c Quang dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Quảng Bình

           Đ/c Dũng dự Hội nghị triển khai công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2020

           Đ/c Hoàng dự hội nghị trực tuyến phiên họp của UBQG về Chính phủ điện tử với các BCĐ XD Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử các bộ, ngành, địa phương

           Đ/c Ngân làm việc với FLC
Chiều

14h00: Đ/c Quang làm việc với Dự án Môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới (bàn giao chức trách Giám đốc)

           Đ/c Ngân làm việc với các nhà đầu tư có dự án chậm tiến độ (buổi 2)

17h00: Đ/c Ngân đi công tác (làm việc với Bộ NN và PTNT)

Thứ 5,

Ngày 13/02

Sáng

08h00: Đ/c Quang dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chiều 14h00: Đ/c Quang họp Hội đồng quản lý quỹ đất

Thứ 6,

Ngày 14/02

Sáng

08h00: Đ/c Quang kiểm tra tiến độ và họp với các ngành về Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch 2

Chiều  

Thứ 7,

Ngày 15/02

Sáng

           Đ/c Quang trực lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều  

Chủ Nhật,

Ngày 16/02

Sáng

            Đ/c Quang trực lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều  

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo VP UBND tỉnh)