Tăng cường xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là mục tiêu tại Kế hoạch số 49/KH-BCĐVSATTP ngày 25/3/2020 của Ban Chỉ đạo Vệ sinh an toàn thực phẩm về triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020.
Bên cạnh đó, toàn tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm; đề cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm; tăng cường thanh tra, kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và giám sát, hậu kiểm tại các tỉnh, thành phố trọng điểm, địa phương có đường biên giới, cửa khẩu; nêu cao vai trò của cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm của cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Với chủ đề “Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm” từ 15/4 - 15/5/2020 sẽ triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm và nâng cao nhận thức, kiến thức của người tiêu dùng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

“Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020 là điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt cao điểm, phát động một chiến dịch truyền thông tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm; giảm thiểu hành vi vi phạm về quảng cáo thực phẩm; chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc do sử dụng sản phẩm thực phẩm không an toàn.

Mai Anh