Duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện Tuyên Hóa và Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
(Quang Binh Portal) - Chiều ngày 01/7/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành hội nghị lần thứ 88 để duyệt nội dung Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tuyên Hóa và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Tuyên Hóa đã báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Tuyên Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; báo cáo kết quả thẩm định nội dung Đại hội Đảng bộ huyện Tuyên Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và báo cáo thẩm định về công tác nhân sự Đại hội. Theo đó, tiếp thu nội dung Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các kế hoạch, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hóa đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, bảo đảm trang nghiêm, đúng quy định, đầy đủ 04 nội dung Đại hội theo quy định; đã tổng kết Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở; khẩn trương triển khai các bước, công việc chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện đã chuẩn bị dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; lấy ý kiến tham gia văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; thực hiện công tác nhân sự cấp ủy trước Đại hội; xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Công tác tổ chức phục vụ Đại hội được thực hiện theo kế hoạch. Dự kiến, thời gian Đại hội tiến hành trong 2,5 ngày, từ 27 - 29/7/2020. Tổng số đại biểu dự Đại hội gồm 310 đồng chí.

Duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Đại tá Hoàng Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội và báo cáo vắn tắt dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh, dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết, công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội, chương trình Đại hội và các mặt bảo đảm khác. Dự kiến, Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh được tiến hành từ ngày 09 - 10/7/2020. Phương châm của Đại hội là: “Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển”. Chủ đề Đại hội được xác định: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo; phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng lực lượng vụ trang tỉnh vững mạnh, toàn diện; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương”.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến về chủ đề Đại hội, phương châm Đại hội; góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị, các chương trình hành động, phương hướng, mục tiêu, giải pháp phát triển 05 năm 2020 - 2025 của Đảng bộ huyện Tuyên Hóa.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của BCH Đảng bộ huyện Tuyên Hóa được triển khai nghiêm túc, khách quan, chu đáo, bám sát quy trình, quy định, hướng dẫn. Dự thảo báo cáo chính trị đã phát huy được trí tuệ cán bộ, đảng viên, các ban, ngành trong huyện; bố cục, kết cấu dự thảo hợp lý, dung lượng phù hợp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất về chủ đề Đại hội là: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, xây dựng huyện Tuyên Hóa phát triển bền vững”, phương châm Đại hội: “Dân chủ - Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”. Đối với các chỉ tiêu, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hóa cần tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy để đưa ra những chỉ tiêu hợp lý. Theo đó, lưu ý đến các chỉ tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; bổ sung thêm khâu đột phá về chương trình giảm nghèo bền vững; đưa các giải pháp về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển cây ăn quả, quy hoạch chăn nuôi quy mô lớn, vấn đề quản lý và khai thác vật liệu xây dựng. Về thời gian Đại hội và các công tác khác, nhất trí theo kế hoạch của BCH Đảng bộ huyện Tuyên Hóa.

Đối với nội dung Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao BCH Đảng bộ Quân sự tỉnh đã chuẩn bị chu đáo, bảo đảm đúng quy trình, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác Đại hội. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí cao với các nội dung trong công tác chuẩn bị Đại hội của BCH Đảng bộ Quân sự tỉnh cũng như đề án nhân sự, chương trình, thời gian tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đặng Hà