Từ ngày 21/8/2020: Gia đình quân nhân dự bị được trợ cấp đến 240.000/ngày 
(Quang Binh Portal) - Đó là nội dung quan trọng tại Nghị định số 79/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 08/7/2020 quy định chế độ, chính sách trong xây dựng huy động lực lượng dự bị động viên.
Theo đó, không chỉ quân nhân dự bị mà gia đình của quân nhân dự bị cũng được hưởng trợ cấp. Cụ thể mức trợ cấp 160.000 đồng/ngày đối với gia đình quân nhân dự bị thuộc diện lao động, học tập, làm việc trong các cơ quan, tổ chức và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước; 240.000 đồng/ngày đối với gia đình quân nhân dự bị không thuộc các đối tượng trên. Đặc biệt, nếu quân nhân dự bị ốm đau, tai nạn đi khám bệnh, chữa bệnh thì gia đình được hưởng trợ cấp nhưng không vượt quá thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu và huy động.

Ngoài ra, nếu dân quân tự vệ chết do tai nạn hoặc chết do ốm đau, tai nạn rủi ro thì gia đình cũng được nhận trợ cấp.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 21/8/2020.

Hồng Lựu