LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 28/9 đến ngày 04/10/2020)

 
THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2,

Ngày 28/9

08h00

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và hội ý lãnh đạo UBND tỉnh

14h00

Chủ tịch họp Thường trực Tỉnh uỷ

Đ/c Dũng dự Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm

Đ/c Hoàng làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan về công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17

Đ/c Phong họp bàn biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường tại thôn Áng Sơn, huyện Quảng Ninh

Thứ 3,

Ngày 29/9

08h00

Chủ tịch làm việc với Đoàn công tác của Bộ Công an

Đ/c Quang làm việc với Bộ Xây dựng về tình hình an toàn giao thông, đảm bao cấp nước an toàn và thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh

Đ/c Hoàng dự Lễ trao hỗ trợ sinh kế, nhà ở cho các nạn nhân bom mìn, tặng quà cho các Mẹ Việt nam anh hùng trên địa bàn tỉnh

14h00

Chủ tịch, đ/c Quang dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lần thứ 97

Thứ 4,

Ngày 30/9

08h00

Chủ tịch làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Đồng Hới

Đ/c Hoàng dự Lễ ra quân ngầm hoá tuyến cáp Nam Trần Hưng Đạo

14h00

Chủ tịch làm việc với Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp

Đ/c Quang họp Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh

Đ/c Hoàng kiểm tra xây dựng chính quyền điện tử huyện Lệ Thuỷ

Thứ 5,

Ngày 01/10

08h00

 

08h30

Chủ tịch tiếp xúc cử tri tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới

Đ/c Hoàng dự Lễ khai giảng năm học 2020-2021 tại Trường Cao Đẳng Nghề

Đ/c Quang dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết hoạt động uỷ thác giai đoạn 2015-2020 (Ngân hàng CSXH Việt Nam)

14h00

Đ/c Quang dự họp trực tuyến của Chính phủ về giải ngân các chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài năm 2020

Thứ 6,

Ngày 02/10

08h00

Chủ tịch, các PCT dự Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 24

14h00

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp thường kỳ UBND tỉnh 9 tháng đầu năm 2020

Thứ 7,

Ngày 03/10

 

Đ/c Quang trực lãnh đạo UBND tỉnh

 

 

Chủ Nhật,

Ngày 04/10

 

Đ/c Quang trực lãnh đạo UBND tỉnh

 

 

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh)