Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Quảng Bình