HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI TÀN TẬT VÀ TRẺ MỒ CÔI TỈNH

Địa chỉ: Số 18A Quang Trung, TP Đồng Hới

Điện thoại/Fax: 0232. 3821364

Email: hoibaotroquangbinh@yahoo.com.vn

Website: hbtntt.quangbinh.gov.vn


I. LÃNH ĐẠO HỘI:

Chủ tịch: Mai Xuân Thu

- Điện thoại: 0913295024

Phó Chủ tịch: Nguyễn Xuân Hiếu

- Điện thoại: 0905526044

Phó Chủ tịch kiêm nhiệm: Trịnh Đình Dương

- Điện thoại: 0912552341

 

II. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi huyện Minh Hóa

- Địa chỉ: Thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa

2. Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi huyện Tuyên Hóa

- Địa chỉ: Tiểu khu Đồng Văn, Thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa

- Điện thoại: 0905429395

3. Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi huyện Quảng Trạch

- Địa chỉ: Xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch

- Điện thoại: 0982133599

4. Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi TX Ba Đồn

- Địa chỉ: 28 Lâm Úy, phường Ba Đồn, TX Ba Đồn

- Điện thoại: 0982154345

5. Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi Bố Trạch

- Địa chỉ: 47, Hùng Vương, TT Hoàn Lão, huyện Bố Trạch

- Điện thoại: 0912457832

6. Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi TP Đồng Hới

- Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Đức Ninh Đông, Đồng Hới

- Điện thoại: 0913295051

7. Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi huyện Quảng Ninh

- Địa chỉ: Thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh

- Điện thoại: 0942940013

8. Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi huyện Lệ Thủy

- Địa chỉ: Thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy