Bố Trạch triển khai công tác thu ngân sách và xây dựng nông thôn mới 
 (Quang Binh Portal) - Ngày 25/3/2021, UBND huyện Bố Trạch tổ chức hội nghị triển khai công tác thu ngân sách và xây dựng nông thôn mới (XDNTM) năm 2021.
Để thực hiện công tác XDNTM, thời gian qua, huyện Bố Trạch đã quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đồng thời chủ động ban hành các văn bản riêng, các cơ chế đặc thù của huyện phù hợp với tình hình thực tế, tạo sự linh động, khuyến khích đầu tư trong việc thực hiện Chương trình Quốc gia XDNTM và đạt được những kết quả cao.

Toàn huyện có 15 xã (60% tổng số xã) được công nhận đạt chuẩn xã NTM, trong năm 2020, huyện đã đầu tư XDNTM với tổng nguồn vốn trên 215,5 tỷ đồng, riêng Nhân dân đóng góp 23,360 tỷ đồng; có 03 xã về đích NTM, gồm: Phú Định, Nhân Trạch, Lý Trạch.

Về công tác thu ngân sách, trong quý I/2021, huyện Bố Trạch ước thực hiện khoảng trên 178 tỷ đồng, đạt 46,3% dự toán tỉnh, đạt 39,6% dự toán HĐND huyện và bằng 240,8% so với cùng kỳ. Trong đó, một số khoản thu, sắc thuế thu thuế tài nguyên, thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản chưa đạt tiến độ đề ra; việc triển khai các đề án chống thất thu thuế chưa đạt yêu cầu.

Ngoài ra, chương trình, sản xuất nông nghiệp, thủy sản, ngành nghề nông thôn trên địa bàn phát triển khá ổn định và chuyển dịch tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường. Kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được tăng cường đầu tư làm đổi mới cơ bản diện mạo các làng quê; văn hóa, giáo dục, y tế phát triển toàn diện; các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm, quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện thực chất hơn. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn được nâng cao hơn. Quốc phòng - an ninh, chính trị được bảo đảm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được huyện Bố Trạch hiện vẫn còn 10 xã chưa đạt chuẩn NTM, trong đó có 02 xã đạt dưới 10 tiêu chí xã; số tiêu chí bình quân các xã đạt còn thấp so với mức bình quân chung của tỉnh, một số tiêu chí chưa thật bền vững...

Đặng Hà