Rà soát, báo cáo tiến độ thực hiện tiêu chí Giáo dục và tiêu chí Trường học đối với các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 
(Quang Binh Portal) - Để có cơ sở tổng hợp, định hướng giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí Giáo dục và tiêu chí Trường học đối với các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, ngày 05/4/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có Công văn số 1160/SGDĐT-KTKĐCLGD về việc rà soát, báo cáo tiến độ thực hiện tiêu chí Giáo dục và tiêu chí Trường học đối với các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới. 
Theo đó, các huyện cần phối hợp chỉ đạo UBND các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 thuộc địa bàn quản lý báo cáo tình hình thực hiện tiêu chí Giáo dục và tiêu chí Trường học, riêng xã Cảnh Hóa (huyện Quảng Trạch) báo cáo thêm tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, gửi báo báo về Sở GDĐT; có kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học trên địa bàn xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 bảo đảm đạt mức tối thiểu và đạt chuẩn Quốc gia theo hướng bền vững, đồng bộ; chỉ đạo Phòng GDĐT, các trường học chưa đạt chuẩn Quốc gia hoặc đã đạt chuẩn Quốc gia nhưng quá thời gian công nhận trên địa bàn xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 thực hiện công tác tự đánh giá, hoàn thành gửi hồ sơ đánh giá về Sở GDĐT để tiến hành đánh giá ngoài theo quy định.

Đặc biệt, Sở GDĐT ưu tiên đánh giá ngoài trong năm 2021 đối với những đơn vị trường học chưa đạt chuẩn Quốc gia hoặc đạt chuẩn Quốc gia nhưng đã quá thời gian công nhận trên địa bàn các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, với mục tiêu hoàn thành tiêu chí Trường học, xã về đích nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.

N.Q