Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo từng đơn vị bầu cử 

     
I. Đơn vị bầu cử số 1: Gồm 15 xã, thị trấn thuộc huyện Minh Hóa

(Nhấn vào họ và tên để xem chi tiết thông tin tiểu sử tóm tắt)

Nguyễn Lương Bình

Đinh Thị Chuẩn

Trương Văn Hà

Đoàn Thanh Hải

Nguyễn Hoài Nam

Hồ Thị Toàn

Bùi Anh Tuấn

- Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh trong danh sách này là: 07 người;

- Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 1 là: 04 người

II. Đơn vị bầu cử số 2: Gồm 19 xã, thị trấn thuộc huyện Tuyên Hóa

(Nhấn vào họ và tên để xem chi tiết thông tin tiểu sử tóm tắt)

Nguyễn Công Bình

Đặng Thị Kim Huệ

Dương Văn Hùng

Lê Công Hữu

Phạm Thị Mỹ Lệ

Phạm Tiến Nam

Lê Thị Minh Tâm

Hoàng Xuân Tân

- Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh trong danh sách này là: 08 người;

- Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 2 là: 05 người

III. Đơn vị bầu cử số 3: Gồm 08 xã: Quảng Hợp, Quảng Kim, Quảng Đông, Quảng Phú, Quảng Châu, Quảng Tiến, Cảnh Dương và Quảng Tùng thuộc huyện Quảng Trạch

(Nhấn vào họ và tên để xem chi tiết thông tin tiểu sử tóm tắt)

Trịnh Thanh Bình

Phan Thanh Dũng

Phan Thị Lệ Hằng

Hoàng Thị Nhân

Trần Văn Phú

- Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh trong danh sách này là: 05 người;

- Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 3 là: 03 người

IV. Đơn vị bầu cử số 4: Gồm 09 xã: Quảng Thạch, Quảng Lưu, Quảng Hưng, Cảnh Hóa, Liên Trường, Quảng Phương, Phù Hóa, Quảng Thanh và Quảng Xuân thuộc huyện Quảng Trạch

(Nhấn vào họ và tên để xem chi tiết thông tin tiểu sử tóm tắt)

Nguyễn Xuân Đạt

Phạm Thị Hân

Võ Thị Thu Hường

Đinh Thị Ánh Ngọc

Nguyễn Xuân Tuyến

- Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh trong danh sách này là: 05 người;

- Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 4 là: 03 người

V. Đơn vị bầu cử số 5: Gồm 07 phường, xã: Ba Đồn, Quảng Thọ, Quảng Thuận, Quảng Phúc, Quảng Long, Quảng Phong và Quảng Hải thuộc thị xã Ba Đồn

(Nhấn vào họ và tên để xem chi tiết thông tin tiểu sử tóm tắt)

Nguyễn Thị Thanh Hà

Hoàng Dương Hùng

Đinh Xuân Hướng

Phạm Thái Quý

Dương Thị Hồng Thuận

- Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh trong danh sách này là: 05 người;

- Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 5 là: 03 người

VI. Đơn vị bầu cử số 6: Gồm 09 xã: Quảng Tân, Quảng Trung, Quảng Tiên, Quảng Văn, Quảng Hòa, Quảng Minh, Quảng Lộc, Quảng Thủy và Quảng Sơn thuộc thị xã Ba Đồn

(Nhấn vào họ và tên để xem chi tiết thông tin tiểu sử tóm tắt)

Nguyễn Xuân Hoàn

Nguyễn Thị Kim Lan

Nguyễn Thị Mai

Võ Thị Bình Minh

Trương An Ninh

- Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh trong danh sách này là: 05 người;

- Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 6 là: 03 người

VII. Đơn vị bầu cử số 7: Gồm 15 xã, thị trấn: Hạ Trạch, Mỹ Trạch, Bắc Trạch, Thanh Trạch, Phúc Trạch, Lâm Trạch, Xuân Trạch, Liên Trạch, Hưng Trạch, Thượng Trạch, Cự Nẫm, Tân Trạch, Vạn Trạch, Phú Định và Phong Nha thuộc huyện Bố Trạch

(Nhấn vào họ và tên để xem chi tiết thông tin tiểu sử tóm tắt)

Nguyễn Viết Hải

Dương Thị Thu Hiền

Nguyễn Công Huấn

Trần Ngọc Sâm

Trần Tiến Sỹ

Võ Thị Thanh Tâm

Phùng Thị Phương Thảo

Trương Đình Tuất

- Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh trong danh sách này là: 08 người;

- Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 7 là: 05 người

VIII. Đơn vị bầu cử số 8: Gồm 13 xã, thị trấn: Hải Phú, Đức Trạch, Đồng Trạch, Sơn Lộc, Tây Trạch, Hòa Trạch, Nam Trạch, Trung Trạch, Đại Trạch, Nhân Trạch, Lý Trạch, Nông trường Việt Trung và Hoàn Lão thuộc huyện Bố Trạch

(Nhấn vào họ và tên để xem chi tiết thông tin tiểu sử tóm tắt)

Trần Thị Diện

Trần Thị Hoàng Mai

Lê Thanh Nhàn

Phan Thị Quyên

Trần Thắng

Bùi Quang Thanh

Lê Công Toán

Trần Sơn Tùng

- Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh trong danh sách này là: 08 người;

- Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 8 là: 05 người

IX. Đơn vị bầu cử số 9: Gồm 07 phường, xã: Bắc Lý, Nam Lý, Đồng Phú, Hải Thành, Đồng Hải, Quang Phú và Lộc Ninh thuộc thành phố Đồng Hới

(Nhấn vào họ và tên để xem chi tiết thông tin tiểu sử tóm tắt)

Đặng Đại Bàng

Ngô Gia Hồng Đức

Trần Hoàng Kim Dung

Trần Thị Thanh Phượng

Trần Thị Thu

Hoàng Thị Thuỷ

Ngô Nữ Quỳnh Trang

- Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh trong danh sách này là: 07 người;

- Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 9 là: 04 người

X. Đơn vị bầu cử số 10: Gồm 08 phường, xã: Đồng Sơn, Bắc Nghĩa, Đức Ninh Đông, Phú Hải, Bảo Ninh, Nghĩa Ninh, Đức Ninh và Thuận Đức thuộc thành phố Đồng Hới

(Nhấn vào họ và tên để xem chi tiết thông tin tiểu sử tóm tắt)

Mai Lan Anh

Trần Phong

Phan Phong Phú

Trần Trường Sơn
(Đại đức Thích Phước Đăng)

Nguyễn Văn Thảo
(Hoà thượng Thích Tánh Nhiếp)

- Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh trong danh sách này là: 05 người;

- Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 10 là: 03 người

XI. Đơn vị bầu cử số 11: Gồm 15 xã, thị trấn thuộc huyện Quảng Ninh

(Nhấn vào họ và tên để xem chi tiết thông tin tiểu sử tóm tắt)

Hồ Thị Minh Huệ

Đoàn Ngọc Lâm

Phan Trần Nam

Ngô Thị Nhung

Võ Thị Phước

Nguyễn Ngọc Thụ

Nguyễn Thị Bích Thủy

Nguyễn Hoàng Quỳnh Trang

- Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh trong danh sách này là: 08 người;

- Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 11 là: 05 người

XII. Đơn vị bầu cử số 12: Gồm 13 xã, thị trấn: Hoa Thủy, Sơn Thủy, Phú Thủy, Mai Thủy, Ngân Thủy, Lâm Thủy, An Thủy, Lộc Thủy, Phong Thủy, Xuân Thủy, Liên Thủy, Nông trường Lệ Ninh và Kiến Giang thuộc huyện Lệ Thủy

(Nhấn vào họ và tên để xem chi tiết thông tin tiểu sử tóm tắt)

Lê Văn Bảo

Võ Xuân Bảy

Nguyễn Song Duyên

Trương Thị Phương Lan

Nguyễn Thị Mai

Võ Trần Thanh Nhã

Trần Thị Khánh Quỳnh

- Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh trong danh sách này là: 07 người;

- Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 12 là: 04 người

XIII. Đơn vị bầu cử số 13: Gồm 13 xã: Kim Thủy, Trường Thủy, Mỹ Thủy, Dương Thủy, Tân Thủy, Thái Thủy, Hưng Thủy, Sen Thủy, Cam Thủy, Thanh Thủy, Hồng Thủy, Ngư Thủy Bắc, Ngư Thủy thuộc huyện Lệ Thủy

(Nhấn vào họ và tên để xem chi tiết thông tin tiểu sử tóm tắt)

Trần Hải Châu

Lý Thị Tuyết Hoa

Võ Minh Hoài

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Lê Vĩnh Thế

- Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh trong danh sách này là: 05 người;

- Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 13 là: 03 người

Ban Biên tập