Danh sách địa điểm cách ly y tế tập trung theo các quyết định của UBND tỉnh 

DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM CÁCH LY Y TẾ TẬP TRUNG THEO CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

TT

Địa điểm

Địa chỉ

Quyết định ban hành

Ghi chú

I.

Thành phố Đồng Hới

 

 

 

1. Công ty TNHH Tân Bình Số 04 Lê Văn Hưu, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới

Quyết định số 2861/QĐ-UBND ngày 04/9/2021

45 phòng, 120 giường cho người cách ly, 30 giường cho lực lượng phục vụ
2. CKC Thiên Đường Hotel 76 Đồng Hải, phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới

Quyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 03/9/2021

105 phòng, 190 giường

Người cách ly tự nguyện chi trả

3. Khách sạn Mường Thanh Quảng Bình 119 Trương Pháp, phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới

Quyết định số 2852/QĐ-UBND ngày 01/9/2021

174 giường

4. Công ty TNHH TMDV Phương Nam Số 10 Quang Trung, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới

Quyết định số 2798/QĐ-UBND ngày 29/8/2021

42 phòng, 100 giường cho người cách ly, 30 giường cho lực lượng phục vụ
5. Công ty TNHH Nhà khách Việt Lào tại Quảng Bình Thôn Tân Phú, xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới

Quyết định số 2798/QĐ-UBND ngày 29/8/2021

42 phòng, 100 giường cho người cách ly, 30 giường cho lực lượng phục vụ
6. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công Nông nghiệp Quảng Bình TDP 4, Phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới

Quyết định số 2797/QĐ-UBND ngày 29/8/2021

140 giường
7. Khách sạn Phương Bắc Luxury Quảng Bình Số 214 đường Trương Pháp, thành phố Đồng Hới

Quyết định số 2793/QĐ-UBND ngày 28/8/2021

200 giường
8. Khách sạn Sài Gòn Số 20 Quách Xuân Kỳ, thành phố Đồng Hới

Quyết định số 2792/QĐ-UBND ngày 28/8/2021

180 giường

9.

Khu Ký túc xá A và B, Căng tin, Nhà công vụ Trường Cao đẳng Luật miền Trung

TDP 6, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới

Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 20/8/2021

400 giường

10.

Khách sạn Thanh Phúc 2

Đường Trương Pháp, thành phố Đồng Hới

Quyết định số 2531/QĐ-UBND ngày 10/8/2021

 

 11.

Khách sạn Công đoàn

Đường Trương Pháp, thành phố Đồng Hới

Quyết định số 2680/QĐ-UBND ngày 20/8/2021

 

 12.

Khách sạn Phú Quý

Đường Trương Pháp, thành phố Đồng Hới

Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 05/8/2021

150 giường

 13.

Khu ký túc xá Trường Chính trị tỉnh

TDP4, phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới

Quyết định số 2422/QĐ-UBND ngày 30/7/2021

100 - 200 giường

 14.

Nhà nghỉ Hoa Hồng

Đường Trương Pháp, thành phố Đồng Hới

Quyết định số 2327/QĐ-UBND ngày 23/7/2021

60 giường

15.

Nhà khách Thanh Niên

Số 42, đường Trần Quang Khải, thành phố Đồng Hới

Quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 29/7/2021

 

16. Trường PTTH Chu Văn An TDP Phú Thượng, phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới Quyết định số 3048/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 200 giường

17.

Khách sạn 359/Bộ CHBĐ Biên Phòng tỉnh

Đường Trương Pháp, thành phố Đồng Hới

Quyết định số 1906/QĐ-UBND ngày 09/6/2020

70 giường

 18.

Khách sạn 30-4/Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình

Đường Trương Pháp, thành phố Đồng Hới

Quyết định số 1906/QĐ-UBND ngày 09/6/2020

80 giường

 19.

Trường Dân tộc Nội trú tỉnh

Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới

Quyết định số 2752/QĐ-UBND ngày 26/8/2021

200 giường

 20.

Trung tâm Điều dưỡng người có công/Sở LĐTBXH tỉnh

Đường Trương Pháp, TP Đồng Hới

Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 31/3/2020

130 giường

 21.

Khách sạn Hải Đăng/Bộ Công An

Đường Võ Nguyên Giáp, Bảo Ninh, TP Đồng Hới

Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 31/3/2020

200 giường

 22.

Nhà khách Thanh thiếu nhi - Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi khu vực Bắc Trung bộ

Đường Trương Pháp, TP. Đồng Hới

Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 31/3/2020

54 giường

 23.

Công ty cổ phần du lịch khách sạn Công đoàn

Đường Trương Pháp, TP. Đồng Hới

Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 31/3/2020

 

 24.

Trường Quân sự/Bộ CHQS tỉnh

Tổ dân phố 2, Mỹ Cương, thành phố Đồng Hới

Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 24/3/2020

 

 25.

Đại đội Trinh sát/Phòng Tham mưu/Bộ CHQS tỉnh

Tiểu khu 13, P. Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới

Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 24/3/2020

 

 26.

Bệnh xá 24/Phòng Hậu cần/ Bộ CHQS tỉnh

Tổ dân phố 2, Mỹ Cương, thành phố Đồng Hới

Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 24/3/2020

 

 27.

Nhà khách 30/4 Bộ CHQS tỉnh

Đường Trương Pháp, TP. Đồng Hới

Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 24/3/2020

 

 28.

Trường Cao đẳng Nghề tỉnh Quảng Bình

TDP 1, P. Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới

Quyết định số 2791/QĐ-UBND ngày 28/8/2021

200 giường

 29.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công Nông nghiệp Quảng Bình (điểm cách ly tại cơ sở của Trường Trung cấp Kinh tế tỉnh Quảng Bình)

Phường Đồng Sơn, TP. Đồng Hới

Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 24/3/2020

 

 30.

Doanh trại Bộ CHBĐ Biên phòng tỉnh Quảng Bình (cũ)

Số 2, Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Đồng Hới

Quyết định số 2826/QĐ-UBND ngày 31/8/2021

150 giường

 31.

Nhà khách Bộ CHBĐ Biên phòng tỉnh

Đường Trương Pháp, TP. Đồng Hới

Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 24/3/2020

 

 32.

Trường Đại học Quảng Bình

Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới

Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 24/3/2020

 

 33.

Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh

Thôn 16, xã Lộc Ninh, Thành phố Đồng Hới

Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 24/3/2020

 

 34.

Khách sạn nghỉ dưỡng Manli

Đường Trương Pháp, thành phố Đồng Hới

Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 27/3/2020

Người cách ly tự nguyện chi trả

II.

Huyện Lệ Thủy

 

 

 

1. Trường Mầm non Hoa Mai Tổ dân phố Phong Giang, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thuỷ

Quyết định số 2799/QĐ-UBND ngày 29/8/2021

120 giường

 2.

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Lệ Thủy

Xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy

Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 29/7/2021

200 giường

3. Trung tâm giáo dục dạy nghề khu vực 2 huyện Lệ Thủy Xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy Quyết định số 3048/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 150 giường

 4.

Trường Phổ thông bán trú số 1 Kim Thủy

Cồn Cùng, Xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy

Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 31/3/2020

150 giường

III.

Huyện Quảng Trạch

 

 

 

1. Trụ sở Bộ phận Một cửa Quảng Trạch thuộc Chi Cục thuế khu vực Quảng Trạch - Ba Đồn Thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch

Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 30/8/2021

200 giường

 2.

Đồn Công an Hòn La

Xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch

Quyết định số 2327/QĐ-UBND ngày 23/7/2021

50 giường

3. UBND xã Quảng Trường (củ) Thôn Thu Trường, xã Liên Trường, huyện Quảng Trạch Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 100 giường

 4.

Trường Tiểu học số 1 Quảng Xuân

Xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch

Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 31/3/2020

100 giường

 5.

Trung tâm Giáo dục Trẻ khuyết tật huyện Quảng Trạch

Xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch

Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 24/3/2020

 

IV.

Thị xã Ba Đồn

 

 

 

1. Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Ba Đồn (củ) TDP Vinh Lợi, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 01/6/2021

100 giường

 2.

Trạm Y tế phường Quảng Long

Tổ dân phố Thủy Sơn, Phường Quảng Long, Thị xã Ba Đồn

Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 31/3/2020

85 giường

 3.

Trung tâm Giáo dục Dạy nghề thị xã Ba Đồn

Phường Quảng Long, Thị xã Ba Đồn

Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 24/3/2020

 

V.

Huyện Bố Trạch

 

 

 

 1.

Tiểu đoàn Huấn luyện Cơ động thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch

Quyết định số 2327/QĐ-UBND ngày 23/7/2021

150 giường

 2.

Nhà nghỉ Thu Vân

Xóm 8, TDP Hữu Nghị, TT Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch

Quyết định số 3353/QĐ-UBND ngày 15/9/2020

 

 3.

Trụ sở UBND xã Hoàn Trạch cũ

Thôn 5, Thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch

Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 31/3/2020

150 giường

 4.

Doanh trại Tiểu đoàn 1/Trung đoàn 996/Bộ CHQS tỉnh

TDP Dũng Cảm, TTNT Việt Trung, huyện Bố Trạch

Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 24/3/2020

 

 5.

Trung tâm Giáo dục Dạy nghề huyện Bố Trạch

Thôn 3, Xã Trung Trạch, Huyện Bố Trạch

Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 24/3/2020

 

VI.

Huyện Minh Hóa

 

 

 

1. Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hoá Tiến Xã Hoá Tiến, huyện Minh Hoá

Quyết định số 2796/QĐ-UBND ngày 29/8/2021

Thu dung 300 công dân
2. Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Minh Hoá TDP 1, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hoá

Quyết định số 2794/QĐ-UBND ngày 28/8/2021

108 giường

 3.

Khách sạn Bảo Hoàng

Khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo

Quyết định số 2455/QĐ-UBND ngày 03/8/2021

Người cách ly tự nguyện chi trả

 4.

Nhà khách Thu Hoài

Khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo

Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 01/8/2021

Người cách ly tự nguyện chi trả

 5.

Khách sạn Anh Pháp Việt

Khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo

Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 01/8/2021

Người cách ly tự nguyện chi trả

 6.

Trường Dạy nghề huyện Minh Hóa (cơ sở cách ly 2)

Thôn Tân Lợi, xã yên Hóa, huyện Minh Hóa

Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 31/3/2020

150 giường

 7.

Doanh trại Đội Trinh sát ngoại biên Bộ CHBĐ Biên phòng tỉnh

Bản La Trọng, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa

Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 24/3/2020

 

 8.

Doanh trại Đồn Biên phòng Cà Xèng (cũ)

xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa

Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 24/3/2020

 

9.

Trung tâm Giáo dục, dạy nghề huyện Minh Hóa

Thôn Tân Lợi, Xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa

Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 24/3/2020

 200 giường

VII.

Huyện Tuyên Hóa

 

 

 

 1.

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Tuyên Hóa

Tiểu khu Lưu Thuận, Thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa

Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 31/3/2020

100 giường

 2.

Doanh trại Ban CHQS huyện Tuyên Hóa (cũ)

Tiểu khu 5, Thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa

Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 24/3/2020

 

VIII.

Huyện Quảng Ninh

 

 

 

1.

Phòng khám Nam Long Quảng Ninh

Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh

Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 31/3/2020

100 giường

 2.

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Quảng Ninh

Long Đại, Xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh

Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 24/3/2020

150 giường

Cổng TTĐT Quảng Bình