Danh sách các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

DANH SÁCH CÁC CHỐT KIỂM SOÁT PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

TT

Tên chốt kiểm soát

Địa chỉ

Ghi chú

1.

Chốt kiểm soát, phòng chống dịch bệnh COVID-19 Sen Thủy 1

Xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy

Quyết định số 2871/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh

2.

Chốt kiểm soát, phòng chống dịch bệnh COVID-19 Sen Thủy 2

Xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy

Quyết định số 2378/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh

3.

Chốt kiểm soát, phòng chống dịch bệnh COVID-19 xã Quảng Đông

Xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch

Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh

4.

Chốt kiểm soát, phòng chống dịch bệnh COVID-19 Cảng hàng không Đồng Hới

Xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới

Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 30/5/2021 của UBND tỉnh

5.

Chốt kiểm soát, phòng chống dịch bệnh COVID-19 Ga Đồng Hới

Phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới

Quyết định số 2956/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 của UBND thành phố Đồng Hới

6.

Chốt kiểm soát, phòng chống dịch bệnh COVID-19 tuyến đường Hồ Chí Minh tại xã Hương Hóa

Xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa

Quyết định số 1664/QĐ-UBND ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh

7.

Chốt kiểm soát, phòng chống dịch bệnh COVID-19 tuyến đường 12C tại xã Thuận Hóa

Xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa

Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh

8.

Chốt kiểm soát, phòng chống dịch bệnh COVID-19 tuyến đường Hồ Chí Minh tại xã Kim Thủy

Xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy

Quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh

9.

Chốt kiểm soát, phòng chống dịch bệnh COVID-19  tuyến đường Quốc lộ 12A khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo 1

Xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa (Km số 40, đường 12A)

Quyết định số 2433/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh

10.

Chốt kiểm soát, phòng chống dịch bệnh COVID-19  tuyến đường Quốc lộ 12A khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo 2

Xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa (Khu vực mốc giới 528)

Quyết định số 2433/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh

Cổng TTĐT Quảng Bình