Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tổng cục Thi hành án dân sự giao 
(Quang Binh Portal) - Trong 7 tháng đầu năm 2021, mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19, số tiền phải thi hành án (THA) tăng cao so với cùng kỳ năm trước nhưng Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, quản lý điều hành theo hướng sâu sát cơ sở, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trực tiếp làm việc, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp của cấp ủy, chính quyền, các ngành liên quan ở cấp huyện, cấp tỉnh cùng sự nỗ lực của cán bộ, công chức nên công tác THADS đạt được kết quả nhất định.
Theo báo cáo của Cục THADS tỉnh, 07 tháng đầu năm 2021, cơ quan THADS phải theo dõi và thi hành 02 vụ việc thi hành án hành chính; thu cho ngân sách Nhà nước gần 5,3 tỷ đồng; đã được Tòa án ra quyết định miễn thi hành án 17 việc với số tiền hơn 67 triệu đồng, giảm 05 việc với số tiền hơn 16 triệu đồng. Các cơ quan THADS cũng đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 20 trường hợp, trong đó 09 việc cưỡng chế có huy động lực lượng, 11 việc cưỡng chế không huy động lực lượng; kết quả 11 việc cưỡng chế thành công, 01 việc đương sự tự nguyện thi hành trước khi tổ chức cưỡng chế và 08 việc chưa tổ chức cưỡng chế.

Cùng với đó, các cơ quan THADS tỉnh đã thi hành 47 việc liên quan đến thu hồi tài sản trong những vụ án hình sự về kinh tế - tham nhũng, tương ứng số tiền 5,7 tỷ đồng và giải quyết xong 20 việc tương ứng số tiền gần 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra, các cơ quan THADS cũng ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm chính xác, theo pháp luật trong việc xác minh, phân loại án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tỷ lệ thi hành xong về tiền đạt còn thấp (8,68%), so với chỉ tiêu Tổng cục giao còn thiếu 31,42%. Các vụ việc có giá trị lớn thụ lý từ năm 2019 đến nay chưa thi hành xong; một số tồn tại, hạn chế chưa khắc phục được ở các đơn vị như công tác chỉ đạo, điều hành thiếu sâu sát nên vẫn còn những vụ án tồn đọng chưa thi hành dứt điểm. Một vài Chấp hành viên chưa tích cực, chủ động trong quá trình tác nghiệp, giải quyết vụ việc nên kết quả đạt được còn hạn chế. Công tác phối hợp giữa cơ quan THADS với các cơ quan liên quan ở một số đơn vị chưa được thường xuyên, hiệu quả chưa cao, nhất là trong phối hợp cưỡng chế thi hành án. Một vài vụ việc tồn đọng nhiều năm chưa giải quyết được (các vụ ở thị xã Ba Đồn, huyện Minh Hóa, huyện Tuyên Hóa, thành phố Đồng Hới).

Những tháng còn lại của năm 2021, cơ quan THADS phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tổng Cục THADS giao trên 83,5% về việc và 40,1% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành; tiếp tục tập trung chỉ đạo, tích cực giải quyết các vụ việc có giá trị lớn sẽ ảnh hưởng đến kết quả chung của Cục THADS tỉnh; phân loại án chính xác, kiên quyết xử lý nghiêm đối với cá nhân, đơn vị thực hiện việc phân loại án không chính xác để chạy theo thành tích, dẫn đến đương sự khiếu nại, đồng thời bảo đảm tuân thủ nghiêm quy định về trình tự, thủ tục thi hành án; theo dõi kịp thời, đúng pháp luật 100% bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật; kiện toàn tổ chức bộ máy các Phòng chuyên môn, Chi cục; thực hiện điều động công chức, chuyển đổi vị trí Chấp hành viên theo kế hoạch gắn với vị trí việc làm đã được Tổng cục THADS quy định…

Cùng với việc nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đảm bảo đúng quy định pháp luật và thời gian hoàn thành, tuân thủ chặt chẽ Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ, cơ quan THADS tiếp tục chủ động xử lý kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan THADS, hạn chế trường hợp khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp làm phức tạp tình hình, không để phát sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong THADS.

Mặt khác, toàn ngành cũng sẽ tập trung kiểm tra, phúc tra việc thực hiện kết luận, khắc phục kiến nghị của VKSND các cấp; án có giá trị lớn đang thi hành, hồ sơ thi hành án các vụ việc có đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; phân loại án; tiến độ tổ chức THA nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh kịp thời sai phạm trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; nhất là không để xảy ra trường hợp cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật trong thực thi công vụ, vi phạm phẩm chất, đạo đức, lối sống…

PV Minh Huyền