Sở Giao thông vận tải: Công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin về vận tải đường bộ 
(Quang Binh Portal) - Ngày 23/8/2021, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Công văn số 2368/SGTVT-QLVT về việc công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin về vận tải đường bộ.
Theo đó, để kịp thời tiếp nhận phản ánh, hướng dẫn giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người điều khiển phương tiện trong quá trình vận chuyển hàng hóa, Sở Giao thông vận tải đã công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin về vận tải đường bộ.

Cụ thể: Số điện thoại tiếp nhận thông tin và hướng dẫn, giải đáp các nội dung liên quan đến hoạt động vận tải bằng ô tô 0913295234 (Ông Nguyễn Quang Hợp, chuyên viên Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái Sở Giao thông vận tải tỉnh); số điện thoại tiếp nhận thông tin và hướng dẫn giải đáp về an toàn giao thông, điều tiết, phân luồng giao thông 0983083255 (Ông Phạm Hữu Chung, Phó Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông Sở Giao thông vận tải tỉnh).

PV Minh Huyền