Ủy ban MTTQVN tỉnh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và xây dựng pháp luật 
(Quang Binh Portal) - Theo báo cáo của Ủy ban MTTQVN tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2021, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, dự án lớn của tỉnh liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng và đời sống Nhân dân.
Cụ thể, Mặt trận các cấp trên địa bàn đã tập trung tuyên truyền Luật Hòa giải ở cơ sở, Bộ luật Lao động 2019, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019; tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; pháp luật về trật tự an toàn giao thông, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; nhất là tập trung tuyên truyền kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng; công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh cũng đã hướng dẫn Mặt trận các cấp trong tỉnh đẩy mạnh hoạt động thông tin, phổ biến những văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, quyết liệt, trong đó chú trọng việc phổ biến pháp luật, vận động cán bộ, Nhân dân tự giác thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tập trung tuyên truyền, vận động trước, trong và sau ngày bầu cử làm cho cử tri hiểu rõ tiêu chuẩn của Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND; chương trình hành động của người ứng cử; nguyên tắc, trình tự bỏ phiếu… Thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử được các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Kết quả, Mặt trận các cấp đã tổ chức 1.355 buổi tuyên truyền pháp luật cho hơn 70.000 lượt người; đăng tải hàng trăm tin, bài tuyên truyền về pháp luật trên Đài Phát thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố; phối hợp xây dựng 06 chuyên trang, chuyên mục trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tiếp nhận, biên tập 69 tin, bài; sưu tầm, đăng tải hàng trăm tin, bài mang tính thời sự trong và ngoài tỉnh, video phóng, sự, 06 video Chuyên mục Đại đoàn kết, các văn bản hướng dẫn của Mặt trận Trung ương, địa phương… để phục vụ cho công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật của Trang.

Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận các cấp duy trì hoạt động của 914 "Nhóm nòng cốt" tuyên truyền pháp luật ở khu dân cư và 322 "Điểm sáng chấp hành pháp luật"; 1.135 Tổ hòa giải với 7.969 hòa giải viên nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong các tầng lớp Nhân dân.

Các tháng còn lại của năm 2021, Ủy ban MTTQVN tỉnh tiếp tục chú trọng phối hợp tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; đồng thời tham gia xây dựng cũng như phát huy vai trò của các cấp Mặt trận trong nắm tình hình Nhân dân, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

PV Minh Huyền