Huyện Bố Trạch: Khẩn trương truy vết, kiểm soát các trường hợp F1, F2 liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại xã Hải Phú 
(Quang Binh Portal) - Ngày 24/8/2021, UBND huyện Bố Trạch đã có Công văn số 1593/UBND về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. 
Theo đó, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, đặc biệt theo Báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh về 01 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng tại xã Hải Phú; để thực hiện biện pháp truy vết các trường hợp F1, F2 và tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tich UBND các xã Hải Phú, Đức Trạch thực hiện ngay biện pháp phong tỏa tạm thời các khu vực có liên quan đến trường hợp dương tính SARS-CoV-2 tại xã Hải Phú và các địa phương có liên quan. Cụ thể, xã Hải Phú gồm các thôn: Thượng Hòa, Trung Hòa, Ngoại Hòa; xã Đức Trạch, gồm các thôn: Thượng Đức, Đông Đức, Trung Đức, Nam Đức.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phối hợp với cơ quan chức năng khẩn trương truy vết, kiểm soát các trường hợp F1, F2 liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại xã Hải Phú; đồng thời chủ động nâng cao cấp độ để thực hiện các biện pháp ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Trung tâm Y tế huyện phối hợp với Phòng Y tế, các địa phương có liên quan tổ chức thực hiện Test nhanh Covid-19 đối với trường hợp F1 có liên quan đến ca dương tính tại xã Hải Phú và trường hợp có liên quan khác để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện.

Ban Chỉ huy Quân sự, Công an huyện, các phòng, ban, đơn vị cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, khẩn trương thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo kịch bản đã đề ra.

PV: NQ