Huyện Lệ Thủy: Chủ động các biện pháp ứng phó thiên tai 
(Quang Binh Portal) - Từ đầu năm 2021 đến nay, tình hình thời tiết, thủy văn trên phạm vi cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường..., để chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, ngày 24/8/2021, UBND huyện Lệ Thủy đã có Quyết định số 4277/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn huyện Lệ Thủy năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. 
Theo đó, huyện Lệ Thủy tập trung thực hiện các biện pháp ứng phó thiên tai như: Bảo vệ các công trình phòng, chống thiên tai trọng điểm gồm 02 hệ thống kè chính là kè sông Kiến Giang và sông Rào Ngò với tổng chiều dài trên 35.000 m, 28 hồ chứa nước, trên 32 đập dâng với dung tích đạt trên 141 triệu m3; tiến hành sơ tán, bảo vệ người, tài sản, bảo vệ sản xuất trong trường hợp ngập lụt, lũ quét, sạt lỡ đất, hồ đập bị vỡ; chú trọng bảo đảm an ninh trật tự, giao thông, thông tin liên lạc; phối hợp chỉ đạo, chỉ huy phòng tránh, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tăng cường nguồn nhân lực ứng phó thiên tai; chuẩn bị dự trữ vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phù hợp với phương án ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phân công trách nhiệm ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện cũng lựa chọn các biện pháp cơ bản ứng phó với bão, áp thấp nhiệt đới, cấp độ rủi ro thiên tai từ cấp 01 đến cấp 05; sơ tán người ra khỏi khu vực nguy hiểm, nơi không bảo đảm an toàn; tập trung triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho người, đặc biệt đối tượng dễ bị tổn thương trong tình huống thiên tai khẩn cấp; di chuyển tàu thuyền ra khỏi khu vực nguy hiểm; tổ chức kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền neo đậu hoặc thực hiện biện pháp khác để bảo đảm an toàn; chú trọng biện pháp bảo đảm an toàn đối với nhà cửa, công sở, bệnh viện, trường học, công trình và cơ sở kinh tế, an ninh, quốc phòng; chủ động thực hiện biện pháp bảo vệ sản xuất; kiểm tra, phát hiện và xử lý sự cố công trình phòng, chống thiên tai như đê điều, hồ đập, công trình trọng điểm về kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng...

Phương án nhằm chủ động phòng, chống hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi thiên tai xảy ra, bảo vệ an toàn tính mạng người dân, tài sản, công trình, cơ sở sản xuất của Nhân dân, doanh nghiệp và Nhà nước, góp phần ổn định xã hội, tiếp tục duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

PV: NQ