Phân bổ vắc xin phòng, chống Covid-19 
(Quang Binh Portal) -Ngày 25/8/2021, Sở Y tế đã có Quyết định số 833/QĐ-SYT về việc phân bổ vắc xin Pfizer (Cominaty) và vắc xin Moderna cho các điểm tiêm để triển khai tiêm chủng phòng, chống dịch Covid-19 để tiêm mũi 2 cho các đối tượng đã thực hiện tiêm mũi 1 theo Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ; Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2011 của Bộ Y tế và theo Kế hoạch số 1363/KH-UBND ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh về Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 tỉnh Quảng Bình năm 2021 - 2022.
Cụ thể, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới được phân bổ 1.170 liều vắc xin Pfizer (Comirnaty) sản xuất tại Bỉ, có hạn sử dụng 30/11/2021.

Bên cạnh đó, 18.480 liều vắc xin Moderna sản xuất tại Baxter-USA, có hạn sử dụng 11/12/2021 sẽ được phân bổ cho thành phố Đồng Hới 5.278 liều; huyện Bố Trạch2.380 liều; huyện Quảng Ninh1.470 liều; huyện Lệ Thủy2.380 liều; huyện Quảng Trạch1.876 liều; thị xã Ba Đồn 2.156 liều; huyện Tuyên Hóa1.470 liều; huyện Minh Hóa1.470 liều.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 và tổ chức tiêm cho các đối tượng trên địa bàn, dự kiến hoàn thành trước ngày 10/9/2021…

Được biết, tính đến ngày 25/8/2021, toàn tỉnh đã tiêm 73.537 liều vắc xin, trong đó có 20.283 người tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng Covid-19.

PV Mai Anh