Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo hoạt động các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 17/9/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1979/UBND-NCVX về việc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo hoạt động các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh với nội dung cụ thể như sau:

 

Trong thời gian vừa qua tình hình dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, số ca F0 trong các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh tăng cao, tăng nguy cơ lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung. Việc quản lý tốt các khu cách ly tập trung có ý nghĩa rất quan trọng trong việc khống chế dịch bệnh, vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1.Tăng cường việc quản lý và điều hành các khu cách ly tập trung; thường xuyên kiểm tra, giám sát các khu cách ly tập trung đảm bảo theo Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 và các văn bản chỉ đạo khác của Trung ương, của tỉnh.

2. Chỉ đạo các khu cách ly tập trung đảm bảo việc thực hiện các nội quy, quy chế hoạt động của khu cách ly tập trung; trong đó, cần đặc biệt lưu ý các quy định đảm bảo về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn phòng, chống dịch. Tăng cường truyền thông, vận động, yêu cầu người cách ly phải tự giác tuân thủ thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế và các quy định của khu cách ly tập trung, báo cáo các trường hợp vi phạm để xử lý theo quy định.

3.Thường xuyên rà soát, kiểm tracác đối tượng đang cách ly tại các khu cách ly tập trung; đảm bảo số lượng mỗi phòng theo quy định, chuyển những F1 mới phát sinh vào các khu cách ly tập trung khác còn chỗ hoặc sẵn sàng kích hoạt khu cách ly tập trung mới, không để xảy ra lây lan dịch bệnh trong khu cách ly tập trung.

Trường hợp xuất hiện ca F0 trong khu cách ly tập trung, sau khi đưa F0 vào cơ sở cách ly điều trị, thực hiện tách riêng toàn bộ F1 có tiếp xúc gần/chung phòng với F0, theo dõi, quản lý chặt chẽ các trường hợp này và thực hiện phun khử khuẩn, xử lý môi trường theo quy định.

Đối với các khu cách ly tập trung xuất hiện trên 30% F0/ tổng số F1 thì tạm dừng tiếp nhận F1 mới và tổ chức di chuyển F1 đến nơi khác, thực hiện khử khuẩn đảm bảo an toàn mới cho hoạt động trở lại.

Sở Y tế hướng dẫn về chuyên môn cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong việc thu gom, xử lý rác thải và giặt giũ chăn, màn, gối, chiếu của người cách ly để bảo đảm tuyệt đối an toàn trong phòng chống dịch.

4. Tiếp tục khảo sát, sữa chữa nâng cấp thêm khu cách ly đạt tiêu chuẩn để tổ chức cách ly tập trung đúng quy định.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo hoạt động của các khu cách ly tập trung cấp huyện và xã, phường, thị trấn đảm bảo đúng quy định.

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện.

Nguồn: Công văn số 1979/UBND-NCVX ngày 17/9/2021