Thông báo lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 23/9/2021 đến ngày 29/9/2021 
(Quang Binh Portal) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 23/9/2021 đến ngày 29/9/2021 bao gồm các khu vực sau:

1. Huyện Lệ Thủy:

- Thôn Thống Nhất xã Mỹ Thủy: Từ 06h30 đến 11h00 ngày 28/9

2. Huyện Bố Trạch:

- Các thôn 2, 3, 4 Thanh Sen; thôn Chày Lập xã Phúc Trạch: Từ 06h00 đến 11h30 ngày 24/9

3. Huyện Tuyên Hóa:   

- Xã Lâm Hóa: Từ 06h30 đến 16h30 ngày 25/9

- Thôn Cương Trung A, một phần thôn Cương Trung B xã Tiến Hóa: Từ 06h30 đến 11h30 ngày 29/9

4. Huyện Minh Hóa:

- Các thôn Kiều Tiến, Tân Lợi xã Yên Hóa: Từ 06h00 đến 17h00 ngày 24/9

- Toàn huyện: Từ 06h00 đến 16h30 ngày 25/9

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Rất mong toàn thể Quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 19001909 để biết thêm chi tiết.

Công ty Điện lực Quảng Bình