Huyện Quảng Ninh: Tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo, nhất là đổi mới phương pháp dạy học 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, huyện Quảng Ninh đã chú trọng công tác rà soát, bố trí mạng lưới trường lớp, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, qua đó góp phần tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo trên địa bàn.
Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia được huyện quan tâm chỉ đạo, thực hiện lồng ghép gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới và xây dựng trường học thân thiện. Hiện, toàn huyện có 49 trường học, 666 lớp với 19.496 học sinh (Mầm non 15 trường, tiểu học 17 trường, trung học cơ sở 16 trường và 01 trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở); có 1.417 biên chế, trình độ thạc sỹ chiếm 1,6%, Đại học chiếm 91,8%, Cao đẳng chiếm 3,8%, Trung cấp chiếm 2,8%; 03 trường tiểu học được đánh giá đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, 01 trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Đến nay, trên địa bàn đã có 26/49 trường đạt chuẩn Quốc gia trong chu kỳ 05 năm, đạt 53,06%.

Cùng với việc chủ động điều chỉnh kế hoạch công tác, chương trình dạy học đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid -19 cho học sinh, địa phương đã tổ chức các hội thi, hội thao của ngành có chất lượng, chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh năng khiếu, cụ thể: 32 giáo viên đạt giải tại hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện cấp trung học cơ sở; 18 giáo viên tham gia và đạt giải hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cấp trung học cơ sở; 38 giáo viên đạt Danh hiệu Giáo viên dạy giỏi thi giáo viên dạy giỏi bậc tiểu học cấp huyện. Huyện cũng tổ chức thành công thi học sinh giỏi lớp 9 với kết quả 187 học sinh đạt giải; đưa học sinh lớp 9 tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 34 giải; thi Khoa học kỹ thuật có 19 dự án đạt giải; có 03 dự án tham gia thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh; 21 học sinh tham gia thi hùng biện tiếng Anh cấp trung học cơ sở đạt giải; đồng thời tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện, lựa chọn 140 học sinh tham gia và đạt giải Ba toàn đoàn.

Bên cạnh đó, địa phương đã triển khai kế hoạch đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và thay sách giáo khoa; phối hợp tổ chức thành công kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 - 2022. Toàn huyện có 954 thí sinh đăng ký dự thi vào các trường trung học phổ thông trên địa bàn tại 03 điểm thi; tích cực triển khai thực hiện Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông giai đoạn 2018 - 2025; chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn, an ninh trường học, phòng, chống bạo lực học đường; tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa địa phương cho học sinh. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, kiên cố hóa tr¬ường lớp học, xây dựng phòng học bộ môn, thư viện, mua sắm trang thiết bị dạy học tiếp tục đ¬ược quan tâm, xây dựng theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Cụ thể, tỷ lệ kiên cố hóa phòng học đạt 86,5% (tăng 3,3% so với cùng kỳ), cụ thể, mầm non 73,5% (tăng 2,9%), tiểu học 88,4% (tăng 1,3%), trung học cơ sở 100%; đồng thời phân bổ kinh phí trên 17 tỷ đồng để đầu tư thiết bị các trường học.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác phát triển giáo dục, phổ cập ở các xã vùng khó còn nhiều khó khăn; cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non còn thiếu. Cơ cấu giáo viên bộ môn cấp trung học cơ sở không đồng đều; số giáo viên được đào tạo đơn môn nhiều; một số trường có quy mô nhỏ nên khó khăn trong phân công, bố trí đội ngũ; giáo viên dạy bộ môn tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề còn thiếu...

Thời gian tới, toàn huyện tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, nhất là đổi mới phương pháp dạy học; tổ chức các kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, tổng kết năm học 2020 - 2021, chuẩn bị tốt điều kiện triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022; xây dựng kế hoạch phát triển lớp, học sinh, biên chế đội ngũ năm học 2021 - 2022; sắp xếp, bố trí, điều chuyển cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trước năm học mới bảo đảm định mức tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ theo quy định hiện hành; bồi dưỡng, tập huấn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông thay sách giáo khoa theo kế hoạch.

Mặt khác, địa phương cũng rà soát cơ sở vật chất trường, lớp học, trang thiết bị để khắc phục, sửa chữa, đầu tư kịp thời phục vụ dạy và học theo hướng đạt chuẩn Quốc gia; huy động nguồn lực, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị để thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, trong đó chú trọng những vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới; tăng cường an ninh, an toàn trường học; chỉ đạo phong trào học bơi và phòng, chống đuối nước cho học sinh; tích cực xây dựng chương trình giáo dục hướng nghiệp, góp phần phân luồng đào tạo nguồn nhân lực phù hợp, có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội...

PV Minh Huyền