Quyết định quy định việc lưu thông, hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở, doanh nghiệp; phòng chống thiên tai trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình