Chỉ thị của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19 
(Quang Binh Portal) - Ngày 16/9/2021, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19. Chỉ thị có nội dung cụ thể như sau: 
Trong thời gian qua, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tư cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; chỉ đạo quyết liệt ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và đạt nhiều kết quả tích cực trong dạy và học. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, toàn ngành đã nỗ lực, cố gắng khắc phục mọi khó khăn, chủ động, kịp thời tổ chức thực hiện đồng bộ công tác phòng, chống dịch, thực hiện có hiệu quả phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng học”, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn của ngành.

Tuy nhiên, dịch COVID-19 đã tác động, ảnh hưởng nặng nề đến ngành Giáo dục; giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh gặp rất nhiều khó khăn cả về đời sống và trong hoạt động học tập; trong trường hợp dịch bệnh phức tạp, kéo dài, học sinh không thể đến trường thì phải tổ chức học trực tuyến sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc bảo đảm chương trình, phương pháp, kế hoạch tổ chức dạy và học, hoạt động của trường, lớp và đến sự phát triển của trẻ em, học sinh. Ở tỉnh ta, dịch bệnh bắt đầu bùng phát mạnh từ ngày 25 tháng 8 năm 2021 và phải thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn toàn tỉnh theo Chỉ thị số 15/CT-TTg, một số địa phương thực hiện theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có học sinh, sinh viên và nhà giáo đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn về vật chất và tinh thần; học sinh phải tạm dừng đến trường, không thể tổ chức khai giảng năm học mới; các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân đang tập trung mọi nguồn lực nhằm khống chế dịch bệnh.

Dự báo dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp, khó lường, để tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình, chất lượng và tiếp tục thực hiện mạnh mẽ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo chỉ đạo của Trung ương; Căn cứ Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 03 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19 và Công điện số 905/CĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức dạy học ứng phó diễn biến dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

I. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2021 - 2022

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch năm học linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, học viên học tập, vừa bảo đảm sức khoẻ, vừa hoàn thành chương trình giáo dục theo kế hoạch và bảo đảm chất lượng và chương trình giáo dục đào tạo của từng cấp học; đổi mới phương thức dạy học giúp trẻ em, học sinh vừa học vừa chơi, hứng thú học tập, chấp hành giãn cách, giảm căng thẳng trong thời gian giãn cách xã hội.

b) Xây dựng các phương án, kịch bản dạy học từng cấp học phù hợp diễn biến dịch bệnh của từng địa phương; có kế hoạch hướng dẫn dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình khi học sinh không thể đến trường vì ảnh hưởng của dịch bệnh phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg, Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ hoặc do giảm, giãn số học sinh đến lớp khi thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

c) Khi thực hiện giãn cách xã hội và không tổ chức dạy học trực tiếp tại trường thì triển khai tổ chức dạy học trực tuyến kết hợp dạy học trên truyền hình cần đảm bảo thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo quy định phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo sức khỏe, tâm sinh lý của học sinh khi phải tiếp xúc với máy tính, điện thoại, tivi.
Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xác định các yêu cầu, nội dung cốt lõi, căn bản trong chương trình dạy học, làm cơ sở cho các cơ sở giáo dục chủ động triển khai kế hoạch dạy học linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch tại địa phương, nhà trường.

d) Tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương thức dạy học trực tuyến; phát triển nguồn học liệu điện tử. Tăng cường hơn nữa việc bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kĩ năng tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình cho giáo viên và cán bộ quản lý; sử dụng bài giảng trên truyền hình, kho học liệu số và bản mềm sách giáo khoa tại trang web của các nhà xuất bản để tổ chức dạy học có hiệu quả trong điều kiện thực hiện giãn cách xã hội. Quan tâm sâu sát, cụ thể đến điều kiện triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, các giải pháp cụ thể nhằm hỗ trợ việc dạy, học đối với học sinh lớp 1, lớp 2.

đ) Xây dựng hệ thống đề thi, bài kiểm tra, ngân hàng câu hỏi phục vụ tổ chức thi, kiểm tra đánh giá theo hình thức trực tuyến một cách phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

e) Tăng cường phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình xây dựng video bài giảng các nội dung cốt lõi theo hướng tinh giản của bài học, chủ đề các môn học để phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình và bổ sung kho học liệu số; đề xuất lựa chọn bài giảng được phát trên các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam hoặc Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tiếp sóng hoặc phát lại cho học sinh tham gia học tập.

g) Tiếp tục hướng dẫn các gia đình trong việc phối hợp với nhà trường chăm sóc, giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên bảo đảm an toàn, hiệu quả trong thời gian học trực tuyến.

h) Phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tiêm chủng cho học sinh các cấp sau khi cơ quan chuyên môn có hướng dẫn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người dưới 18 tuổi, trong đó ưu tiên triển khai trước cho học sinh ở nội trú, bán trú; tiếp tục rà soát gửi Sở Y tế cấp bổ sung và tiêm vắc xin cho tất cả giáo viên các cấp học theo quy định.

Quán triệt, thông tin, truyền thông trong toàn ngành, tới các thầy cô giáo, phụ huynh, học sinh cần nêu cao tinh thần chống dịch “mình vì mọi người, mọi người vì mỗi người”, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch với thông điệp “tất cả vì tương lai con em chúng ta”.

i) Chủ động phối hợp với các địa phương thực hiện rà soát quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bảo đảm phù hợp, sát với thực tiễn. Nghiên cứu xây dựng mô hình trường bán trú dân nuôi để phát triển mô hình này phù hợp với điều kiện địa phương.

k) Tổ chức triển khai hiệu quả Chương trình “Sóng và máy tính cho em” của Bộ Thông tin và Truyền Thông và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đặc biệt quan tâm đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên thuộc khu vực bị ảnh hưởng nặng nề vì dịch COVID-19; hỗ trợ các học sinh thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn vì COVID-19.

2. Trường Đại học Quảng Bình: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, từng bước chuyển đổi việc tuyển sinh, đào tạo, kiểm tra đánh giá và bảo vệ tốt nghiệp sang hình thức trực tuyến phù hợp với tình hình dịch bệnh.

3. Sở Y tế

a) Hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch cho học sinh, sinh viên và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường; hướng dẫn nhân viên Y tế các nhà trường phương pháp xét nghiệm nhanh COVID-19 cho đối tượng nghi nhiễm.

b) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm y tế cấp huyện quan tâm thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo khi có nguồn vắc xin được phân bổ.

c) Có kế hoạch tiêm vắc xin cho lưu học sinh diện Hiệp định đang học tập tại Trường Đại học Quảng Bình; lưu học sinh đang theo học tại các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn. Chủ động xây dựng phương án về việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp (đối tượng dưới 18 tuổi) để triển khai khi có hướng dẫn của Bộ Y tế.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Tổ chức triển khai chính sách hỗ trợ giáo viên, nhân viên, người lao động làm việc trong các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp công lập và ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường truyền thông, tuyển sinh trực tuyến; đẩy mạnh đào tạo trực tuyến ở những ngành nghề phù hợp.

c) Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ trang thiết bị học trực tuyến cho học sinh, sinh viên.

5. Sở Thông tin và Truyền thông: Triển khai các nhiệm vụ liên quan đến việc hướng dẫn sử dụng an toàn các phần mềm, công cụ dạy học trực tuyến theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông; chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin hoạt động trên địa bàn tỉnh giới thiệu, tư vấn các dịch vụ truy nhập Internet tốc độ cao an toàn, dễ sử dụng, các giải pháp, nền tảng dạy và học trực tuyến, học liệu số… phù hợp cho các nhà trường, hộ gia đình, giáo viên, học sinh, sinh viên lựa chọn sử dụng; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp viễn thông triển khai, thực hiện việc miễn giảm giá cước truy cập Internet cho học sinh, sinh viên và giáo viên, giá cước sử dụng giải pháp phục vụ giáo dục, đào tạo và quản lý giáo dục cho các nhà trường, giá dịch vụ thuê máy chủ, băng thông phục vụ đào tạo từ xa cho trường Đại học... theo chính sách chung của các Tập đoàn, Tổng công ty chủ quản hoặc chính sách riêng, đặc thù của doanh nghiệp chi nhánh tại địa phương.

6. Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình: phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ động điều chỉnh nội dung, thời lượng các chương trình phát sóng; ưu tiên tối đa thời lượng có thể để triển khai tiếp sóng hoặc phát lại bài giảng các môn học từ lớp 1 đến lớp 12, đặc biệt là lớp 1 và lớp 2 trên các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam hoặc Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bảo đảm một môn học, lớp học phải có ít nhất 2 khung giờ phát bài giảng truyền hình trong một ngày.

7. Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan chủ động tuyên truyền, đấu tranh, phòng chống tội phạm, ngăn ngừa các nội dung, thông tin xấu, độc trên không gian mạng, các yếu tố an ninh phi truyền thống và bảo đảm an ninh, trật tự trong các cơ sở giáo dục.

8. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Chỉ đạo các đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn khu vực biên giới, vùng biển phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt Chương trình phối hợp “Đẩy mạnh công tác xã hội học tập” ở địa bàn biên giới, hải đảo giai đoạn 2018-2025; tiếp tục triển khai nhân rộng các mô hình, việc làm giúp đỡ học sinh trên địa bàn biên giới; phối hợp chặt chẽ với các nhà trường, gia đình và địa phương trong quản lý, tạo điều kiện đảm bảo việc học tập, nuôi dưỡng các cháu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường” và Mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”. Tham mưu, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương huy động mọi nguồn lực, các hình thức hỗ trợ phù hợp đối với học sinh, giáo viên, cơ sở giáo dục trên địa bàn bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

9. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Bình: Theo dõi, đôn đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Quảng Bình tiếp tục triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với học sinh sinh viên; chính sách tín dụng ưu đãi đối với người sử dụng lao động trong ngành Giáo dục vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

10. Sở Kế hoạch - Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo huy động nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm, phục vụ chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo.

11. Sở Nội vụ: Tham mưu giao biên chế giáo dục cho các đơn vị kịp thời và đảm bảo theo quy định hiện hành.

12. Sở Tài chính: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên bố trí kinh phí để phòng chống dịch COVID-19; kinh phí để đảm bảo tổ chức dạy học an toàn ứng phó với đại dịch COVID-19 theo chính sách quy định.

13. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Chỉ đạo tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn; kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng chống dịch phù hợp tại các cơ sở giáo dục, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội hoặc tăng cường giãn cách xã hội phải có kế hoạch khống chế dịch cụ thể, nhanh nhất, sớm nhất để triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 hiệu quả.

b) Chỉ đạo cơ sở y tế trên địa bàn thường xuyên sàng lọc, tầm soát nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp học sinh nghi nhiễm, nhiễm COVID-19.

c) Ưu tiên nguồn lực hỗ trợ học sinh khó khăn không có phương tiện học tập trực tuyến, bảo đảm công bằng trong tiếp cận phương thức dạy và học mới. Bảo đảm điều kiện để dạy học trực tuyến, chuyển đổi số trong giáo dục trên địa bàn.

d) Tạo điều kiện về nhân lực, cơ chế để các nhà trường chuyển giao tài liệu học tập đến tận tay học sinh khi tổ chức dạy học trực tuyến trong điều kiện thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

14. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ của các bộ, cơ quan ngang bộ tại Chỉ thị số 24/CT-TTg để chủ động tham mưu triển khai trên địa bàn tỉnh. Các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ đã giao tại Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TẬP TRUNG TRIỂN KHAI NGAY

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng giáo viên. Có giải pháp quản lý chặt chẽ, kiên quyết chống bệnh thành tích trong giáo dục góp phần đạt được mục tiêu “học thật, thi thật, nhân tài thật”, “học đi đôi với hành”. Có giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử; giáo dục truyền thống đoàn kết, văn hóa, các giá trị tốt đẹp của dân tộc, của cha ông ta; tăng cường giáo dục kỹ năng sống; tăng cường việc dạy và học ngoại ngữ, tin học gắn với việc đổi mới và sáng tạo, hội nhập quốc tế.

b) Tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục địa phương lớp 3, lớp 7, lớp 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đảm bảo chất lượng, đúng kế hoạch đã đề ra.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác thông tin, truyền thông, định hướng dư luận để phụ huynh, học sinh, nhân dân hiểu, chia sẻ, đồng thuận với các giải pháp của tỉnh, của ngành Giáo dục về tổ chức năm học 2021 - 2022 trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phúc tạp; đấu tranh phản bác các thông tin xuyên tạc, kích động, gây hoang mang dư luận xã hội.

2. Sở Nội vụ và các địa phương

a) Trên cơ sở đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo về số lượng thừa, thiếu giáo viên của từng trường, từng cấp học, môn học và toàn ngành để thực hiện rà soát kỹ cơ chế, chính sách phân bổ biên chế giáo viên phù hợp, hiệu quả và triển khai các chương trình đào tạo, tuyển dụng theo lộ trình sát thực tiễn, trong đó ưu tiên những khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

b) Có giải pháp, chính sách từ đào tạo - tuyển dụng - sử dụng nguồn nhân lực bảo đảm thực chất, đào tạo gắn với nhu cầu tuyển dụng xã hội, thu hút nhân tài, nhanh chóng khắc phục tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ”.

3. Sở Tài chính

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương tham mưu chính sách hỗ trợ 100% học phí học kỳ I năm học 2021 - 2022 đối với bậc mầm non và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại các cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông để trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

b) Nghiên cứu chính sách về học phí đối với sinh viên, học viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; bậc mầm non và học sinh phổ thông các trường tư thục, ngoài công lập.

4. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh căn cứ phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao: phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo để triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ công tác giáo dục trong phạm vi lĩnh vực quản lý theo đúng quan điểm “giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Quán triệt đầy đủ, sâu sắc, tổng thể, toàn diện tới từng cơ sở, từng cán bộ, giáo viên, từng người dân và học sinh, sinh viên về quan điểm của Đảng, Nhà nước về giáo dục.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Trên cơ sở đánh giá thực trạng hệ thống các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tại địa phương, tiếp tục thực hiện rà soát quy hoạch, cơ cấu lại trường, lớp học, điểm trường, đội ngũ giáo viên theo tinh thần “ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên” nhưng phải bảo đảm sắp xếp một cách khoa học, hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả.

6. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, định hướng dư luận để phụ huynh, học sinh hiểu, đồng thuận với các giải pháp của ngành Giáo dục, vượt lên khó khăn để vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa thực hiện đúng phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng học”.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Tích cực kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ ngành Giáo dục và Đào tạo khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhất là các học sinh, giáo viên không có khả năng tiếp cận với hình thức học trực tuyến, học qua truyền hình, đặc biệt là học sinh vùng đồng bào dân tộc.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm thực hiện Chỉ thị này./.

Nguồn: Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 16/9/2021