LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 18/10 đến ngày 24/10/2021)

 
THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai,

Ngày 18/10

08h00

 

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống lụt bão trên địa bàn tỉnh

Đ/c Lâm dự Hội nghị trực tuyến của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về sơ kết 9 tháng đầu năm và quán triệt Quy định về công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng

14h00

Chủ tịch họp Thường trực Tỉnh uỷ

Đ/c Hùng dự buổi gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với đại diện lực lượng y tế tuyến đầu tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 (trực tuyến)

Đ/c Phong đi công tác tại Nghệ An (QK4) đến hết ngày 19/10/2021

Thứ ba,

Ngày 19/10

08h00

Chủ tịch đi kiểm tra cơ sở

Đ/c Hùng dự làm việc với các sở, ngành liên quan để rà soát tiến độ thực hiện các dự án khu đô thị, nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh (với đ/c Bí thư Tỉnh uỷ)

Đ/c Lâm dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp

14h00

Lãnh đạo UBND tỉnh họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và hội ý lãnh đạo UBND tỉnh

Thứ tư,

Ngày 20/10

08h00

 

 

 

08h30

Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”

Đ/c Phong dự khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV (điểm cầu Quảng Bình)

Đ/c Lâm dự triển khai Chương trình trao hỗ trợ “Gói an sinh công đoàn” cho đoàn viên, người lao động

14h00

Chủ tịch, đ/c Hùng đi kiểm tra cơ sở

Thứ năm,

Ngày 21/10

08h00

Chủ tịch họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh

14h00

Đ/c Hùng đi kiểm tra cơ sở

Thứ sáu,

Ngày 22/10

08h00

Chủ tịch đi kiểm tra cơ sở

14h00

 

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về sở kết công tác, phòng chống dịch Covid-19

Thứ bảy,

Ngày 23/10

 

Đ/c Lâm trực lãnh đạo UBND tỉnh

   

Chủ nhật,

Ngày 24/10

 

Đ/c Lâm trực lãnh đạo UBND tỉnh

 

 

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh)