MỘT SỐ DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
ĐĂNG KÝ QUẢNG BÁ THÔNG TIN TRÊN WEBSITE QUẢNG BÌNH

 

* Ngân hàng - Tín dụng

* Công ty Cổ phần - Doanh nghiệp nhà nước

* Công ty TNHH - TNHH một thành viên

* Doanh nghiệp khác


CÔNG TY CỔ PHẦN - DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Bình

- Địa chỉ: 102 Lý Thường Kiệt - TP.Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 3822669/ 3822160

Công ty Cổ phần TM Dược phẩm Nhật Lệ

- Địa chỉ: 375 Lý Thường Kiệt - TP.Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 3823338/ 3840586


Bưu điện tỉnh

- Địa chỉ: 01 Trần Hưng Đạo - TP.Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 3822205/ 3846209

Công ty Điện lực Quảng Bình

- Địa chỉ: 01 Hữu Nghị - TP.Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 2241238/ 3845495


* Ghi chú: Thông tin trên chuyên mục này được đăng tải miễn phí, doanh nghiệp muốn quảng bá thông tin xin vui lòng nhấn vào đây để tải phiếu đăng ký.