ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA HỘI

1. Phương hướng và mục tiêu tổng quát:

Nắm vững và vận dụng đúng đắn, sáng tạo, hiệu quả đường lối, chính sách xã hội của Đảng, nhà nước; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng hội viên, xung kích trên mặt trận nhân đạo. Chú trọng đẩy mạnh vận động nội lực, đồng thời tranh thủ mở rộng quan hệ hợp tác, tạo nguồn lực tốt cho hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động, đoàn kết, đổi mới, tích cực, chủ động tham gia ứng phó kịp thời, hiệu quả với các tình huống, tất cả vì đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, phát triển kinh tế địa phương.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu:

1. 100% xã phường, thị trấn, trường học có tổ chức Hội. Vận động 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia các hoạt động do Hội CTĐ tổ chức, phấn đấu 30% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức Hội CTĐ.

Hàng năm, có 35% tổ chức Hội cơ sở đạt vững mạnh, 45% tổ chức Hội đạt tiên tiến, không có cơ sở Hội yếu kém.

2. Hàng năm, kết nạp mới từ 1.000 – 2.000 hội viên, 100% hội viên có thẻ hội viên, đóng hội phí, có sinh hoạt và hoạt động.

3. 100% Hội cơ sở có đội thanh, thiếu niên CTĐ xung kích và có lực lượng tình nguyện viên hoạt động hiệu quả. Hầu hết cán bộ Hội được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ theo phân cấp.

4. 100% tổ chức Hội có quỹ nhân đạo, đạt dư quỹ thấp nhất của Hội cơ sở 7 triệu đồng, cấp huyện, thành phố 300 triệu đồng, cấp tỉnh 1 tỷ đồng.

5. Tổng trị giá hoạt động hàng năm đạt trên 10 tỷ đồng(không tính giá trị cứu trợ của các đơn vị, tổ chức ngoài địa phương), hàng năm số lượng máu vận động và tỷ lệ người HMTN tăng từ 5 – 10% so với năm trước.

3. Nhiệm vụ chủ yếu:

3.1. Công tác tuyên truyền, huấn luyện:

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội về phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc, đề cao giá trị "Tình làng nghĩa xóm", "Lá lành đùm lá rách", về tôn chỉ, mục đích và chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội CTĐ.

- Đa dạng hoá nội dung, phương pháp và phương tiện tuyên truyền, giáo dục. Xây dựng mạng lưới cộng tác viên, tuyên truyền viên của Hội, đẩy mạnh phong trào đọc và làm theo tạp chí Nhân đạo, Báo nhân đạo và đời sống.

- Chú trọng công tác phát triển, nêu gương và tôn vinh các điển hình tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có công lao đóng góp cho hoạt động của Hội và phong trào nhân đạo.

- Tăng cường đào tạo, huấn luyện, cán bộ Hội, đội viên CTĐ xung kích có trình độ, năng lực và kỹ năng hoạt động.

3.2. Công tác xây dựng tổ chức Hội:

- Tập trung vực cơ sở yếu kém, hình thức, xoá cơ sở trắng. Tăng cường phát triển tổ chức Hội ở các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp…

- Tổ chức các hoạt động liên kết, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với các cơ sở Hội có phong trào vững mạnh toàn diện.

- Đẩy mạnh phong trào hội viên Ba có (có thẻ hội viên, có đóng hội phí và có hoạt động). Tăng cường phát triển hội viên, người tình nguyện CTĐ. Phấn đấu mỗi hộ gia đình ít nhất có 1 hội viên, phát triển mô hình gia đình CTĐ.

- Kiện toàn, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của BCH, Ban thường vụ, Thường trực ở các cấp. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, thi đua khen thưởng.

* Công tác thanh thiếu niên CTĐ:

- Tiếp tục củng cố và phát huy vai trò xung kích của lực lượng TTN CTĐ, nhất là lực lượng TN CTĐ xung kích, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục và nâng cao nhận thức về Hội CTĐ, về trách nhiệm phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc.

- Triển khai thực hiện tốt kế hoạch phối hợp liên ngành giữa Hội CTĐ - Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và ngành Giáo dục - Đào tạo.

3.3. Công tác xã hội:

* Công tác cứu trợ xã hội

- Chú trọng tính kịp thời của cứu trợ khẩn cấp, đồng thời tăng cường hoạt động cứu trợ thường xuyên, cứu trợ phát triển như: Làm nhà tình thương, hỗ trợ vốn và kỹ thuật chăn nuôi, sản xuất - kinh doanh, cấp học bổng cho học sinh nghèo, phục hồi chức năng, chăm sóc sức khoẻ…

- Tiếp tục phát triển phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân CĐDC", "Tháng hành động vì người nghèo, khuyết tật và nạn nhân CĐDC", các hoạt động, đợt vận động lớn thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng của Đảng, của dân tộc và của Hội.

- Tổ chức nhanh, kịp thời và hiệu quả các đợt vận động khi có thiên tai, dịch bệnh, gây hậu quả nghiêm trọng cần cứu trợ.

- Quan tâm chăm sóc, giúp đỡ các đối tượng gia đình chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nạn nhân CĐDC, người ốm đau, bệnh tật, gặp thiên tai hoạn nạn, người khuyết tật nghèo, người già cả cô đơn, trẻ em mồ côi, lang thang cơ nhở, đồng bào dân tộc, vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng cồn bãi nghèo…

- Tăng cường xây dựng quỹ Nhân đạo, Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam ở các cấp với hình thức phong phú, linh hoạt. Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp giữa Hội cơ sở nơi có điều kiện và nơi khó khăn, giữa tổ chức Hội với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội khác.

* Công tác phòng ngừa, ứng phó thảm hoạ, giảm nhẹ thiệt hại thiên tai:

- Nâng cao nhận thức cho nhân dân về nguyên nhân và cách phòng ngừa, ứng phó thảm hoạ, giảm nhẹ thiệt hại thiên tai, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”. Chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai của địa phương để kịp thời ứng phó hiệu quả khi có tình huống xảy ra.

- Thường xuyên huấn luyện về kỹ năng phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, sơ cấp cứu. Kiện toàn, củng cố các tổ, đội CTĐ xung kích có chất lượng, hoạt động thường xuyên, kịp thời và hiệu quả.

- Trang bị và nâng cao hiệu quả hoạt động của các chốt cứu hộ khẩn cấp, trạm cứu hộ, cứu nạn và sơ cấp cứu. Mở rộng các loại hình phòng chống thiên tai như: Trồng cây chắn cát, trồng cây chống sạt lỡ, xây dựng hệ thống cảnh báo…

3.4. Công tác chăm sóc sức khoẻ - Hiến máu tính nguyện:

- Tiếp tục, phát triển các hoạt động phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, trồng và sử dụng thuốc nam. Nâng cao chất lượng hoạt động của các phòng khám nhân đạo, trạm y tế - CTĐ. Phát triển các trạm, chốt cấp cứu tai nạn giao thông dọc đường quốc lộ, tỉnh lộ.

- Thường xuyên tập huấn, nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu, chăm sóc sức khoẻ cho lực lượng cán bộ, hội viên, TTN CTĐ.

- Tiếp tục phát triển phong trào "Bữa ăn tình thương cho bệnh nhân nghèo" đến các trung tâm y tế huyện, thành phố và bệnh viện khu vực.

- Tiếp tục tổ chức sâu rộng các hoạt động tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện. Tham mưu xây dựng Ban vận động HMTN ở cấp xã, phường, thị trấn.

- Phối hợp xây dựng lực lượng hiến máu thường xuyên ở cơ sở, xây dựng câu lạc bộ hiến máu dự bị, ngân hàng máu sống.

3.5. Công tác xây dựng quỹ:

- Tăng cường xây dựng quỹ nhân đạo, quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam.

- Thực hiện nghiêm túc việc thu nộp, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn hội phí, đảm bảo quy định của Nhà nước, quy chế hoạt động của quỹ.

3.6. Công tác đối ngoại:

- Tiếp tục, tăng cường mối quan hệ với Hiệp Hội CTĐ - TLLĐ quốc tế, Hội CTĐ các nước, các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh và nước ngoài. 

- Triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả cao các chương trình, dự án đã được đầu tư.

3.7. Công tác kiểm tra:

Tích cực phát hiện mô hình mới, cách làm hiệu quả trong hoạt động nhân đạo; trực tiếp phục vụ công tác chỉ đạo của các cấp Hội, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Hội và xây dựng Hội CTĐ Việt Nam vững mạnh.

3.8. Công tác tham mưu, chỉ đạo:

Tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong hoạt động, đẩy mạnh công tác phối hợp với các tổ chức, ban ngành, đoàn thể và các lực lượng xã hội, tạo điều kiện và nguồn lực cho Hội hoạt động.