HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

Hoi van hoc nghe thuat
Trụ sở: Hội Văn học Nghệ thuật
 

 

  Liên lạc:

- Địa chỉ: Đường Đoàn Thị Điểm, TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3822626

- Email: hoivhntquangbinh@gmail.com


I. BAN LÃNH ĐẠO:

Chủ tịch hội: Nhà điêu khắc Phan Đình Tiến

- Điện thoại: 0912037833

- Email: phandinhtienvn@gmail.com

Phó Chủ tịch Thường trực: Trương Thị Thu Hiền

- Điện thoại: 0916415659

- Email: thuhienvhntqb@gmail.com

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Lê Na (Tổng biên tập Tạp chí Nhật Lệ)

- Điện thoại: 0915389375

- Email: lenatapchinhatle@gmail.com

 

 

II. PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Văn phòng

- Điện thoại: 0232. 3826626

2. Tạp chí Nhật Lệ

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, TP. Đồng Hới (Tầng 2, trụ sở Hội Nhà báo Quảng Bình)

- Điện thoại: 0232. 3822958


Xem thêm:
Chức năng, nhiệm vụ của Hội
Lịch sử hình thành và truyền thống của đơn vị