CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ

A. CÁC SẢN PHẨM ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG LÀ TỔ CHỨC:

1. Sản phẩm tiền gửi:

- Tiền gửi ký quỹ

- Tiền gửi vốn chuyên dùng

- Tiền gửi kinh doanh chứng khoán

- Tiền gửi Thặng dư

- Tiền gửi Như ý

- Tiền gửi Tích lũy

- Tiền gửi Quyền chọn

- Đầu tư tiền gửi tự động

- Sản phẩm đặc thù dành cho BHXH

- Tiền gửi kết hợp

- Gói sản phẩm dành cho cty Xổ số

- Gói sản phẩm Pro-Invest

2. Dịch vụ thanh toán:

- BIDV Homebanking

-BIDV Smart@ccount

- Đặt quầy giao dịch

- Dịch vụ Ezlink

- Dịch vụ thanh toán lương

- Điều chuyển vốn tự động

- Quản lý doanh thu ưu việt - REVENUE PLUS

- Quản lý dòng tiền

- Thanh toán bù trừ tiền gd chứng khoán

- Thu hộ mạng lưới NETWORK COLLECTION

- Thu hộ tại quầy giao dịch

- Thu ngân sách nhà nước

- Thu/chi hộ tại địa điểm khách hàng

- Chuyển tiền trong nước

- Chuyển tiền quốc tế

- Thu chi hộ tại địa điểm khách hàng

- Nhờ thu tự động

- Internet banking, Mobile banking.

3- Tín dụng, bảo lãnh, tài trợ thương mại:

- Dịch vụ thanh toán CAD nhập khẩu (BIDV E@sy Pay nhập khẩu

-Thanh toán thư tín dụng

- Nhờ thu kèm chứng từ hàng nhập

- Phát hành bảo lãnh nhận hàng/ký hậu vận đơn

- Phát hành thư tín dụng

- Dịch vụ thanh toán CAD xuất khẩu (BIDV E@sy Pay xuất khẩu)

- Dịch vụ hỗ trợ hoàn thiện bộ chứng từ hàng xuất khẩu

- Thông báo thư tín dụng (L/C)

- Thanh toán nhờ thu kèm chứng từ hàng xuất

- Chuyển nhượng thư tín dụng (L/C)

- Xác nhận thư tín dụng (L/C)

- Tài trợ nhập khẩu nông sản từ Mỹ theo GSM 102

- Tài trợ nhập khẩu bằng nguồn vốn vay nước ngoài theo hợp đồng khung

- Tài trợ nhập khẩu đảm bảo bằng lô hàng nhập

- TTTM ứng trước theo L/C trả chậm dựa trên Thỏa thuận Forfaiting với Deutsche Bank

- Chiết khấu miễn truy đòi hối phiếu đòi nợ theo hình thức L/C

- Cho vay hỗ trợ xuất khẩu

- Chiết khấu có truy đòi chứng từ hàng xuất theo các hình thức thanh toán

- Bảo lãnh thuế xuất nhập khẩu online

- Sản phẩm bảo lãnh: Dự thầu, bảo hành, thanh toán, thực hiện hợp đồng,…

- Chiết khấu giấy tờ có giá

- Cho vay đầu tư dự án bất động sản

- Cho vay đầu tư dự án thủy điện

- Cho vay mua ô tô

- Cho vay ngân sách

- Cho vay thi công đóng tàu

- Cho vay thi công xây lắp

- Tài trợ doanh nghiệp dệt may

- Tài trợ doanh nghiệp khu chế xuất

- Tài trợ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

- Tài trợ doanh nghiệp vệ tinh

- Thấu chi Doanh nghiệp

B. CÁC SẢN PHẨM ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH:

1. Sản phẩm tiền gửi:

a. Các sản phẩm phát hành thường xuyên

- Tiền gửi thanh toán VND

- Tiền gửi thanh toán bằng ngoại tệ

- Tiền gửi kinh doanh chứng khoán

- Tiền gửi Tài Lộc

- Tiền gửi Tích lũy kiếu hối

- Tiền gửi tiết kiệm thông thường.

- Tiết kiệm linh hoạt

- Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn: (trả lãi trước và trả lãi sau)

- Tiết kiệm tích luỹ bảo an

- Tiết kiệm năng động

- Tiết kiệm lớn lên cùng yêu thương.

- Tiền gửi tích lũy Đa lợi

- Tiết kiệm Online

- Tiền gửi Đại An Bình và Đại An Phát

b. Các sản phẩm phát hành theo đợt:

- Tiết kiệm dự thưởng

- Chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn, Kỳ phiếu

2- Sản phẩm tín dụng:

- Cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư và kinh doanh chứng khoán

- Cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán niêm yết

- Cho vay bảo đảm bằng giấy tờ có giá, thẻ tiết kiệm đối với khách hàng cá nhân

- Chiết khấu giấy tờ có giá đối với khách hàng cá nhân

- Quy định về sản phẩm cho vay mua ôtô đối với khách hàng cá nhân, hộ gia đình

- Cho vay nhu cầu nhà ở đối với khách hàng cá nhân, hộ gia đình

- Cho vay thấu chi tín chấp đối với khách hàng cá nhân

- Cho vay tiêu dùng tín chấp đối với khách hàng cá nhân

- Cho vay du học

3- Dịch vụ thanh toán:

- Dịch vụ thanh toán hóa đơn điện

- Dịch vụ gạch nợ cước viễn thông Viettel

- Dịch vụ Ví điện tử BIDV – VnMart

- Dịch vụ thanh toán vé máy bay qua điện thoại – VNPAY

- Dịch vụ nạp tiền Vietpay

- Dịch vụ thanh toán vé máy bay Jetstar

- Thanh toán trực tuyến bằng thẻ ghi nợ thông qua cổng OnePAY

- Các dịch vụ thanh toán qua ATM

    + Thanh toán hoá đơn BIDV Onebill

    + Thanh toán bảo hiểm

    + Thanh toán vé máy bay VN Airline

4- Sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại:

- Dịch vụ gửi, nhận tin nhắn ngân hàng qua điện thoại (BSMS)

- Dịch vụ vấn tin tài khoản trên Internet – DirectBanking

- IBMB

- Dịch vụ BIDV - Vn Topup

5- Sản phẩm chuyển tiền:

a. Dòng sản phẩm chuyển tiền trong nước

- Dịch vụ chuyển tiền đi trong nước

- Dịch vụ chuyển tiền đến trong nước

- Dịch vụ: Cung ứng séc trắng, Bảo chi séc, Thanh toán séc, Thanh toán ủy nhiệm chi, thu trong nước

- Dịch vụ: Nhận séc, ủy nhiệm thu gửi đi nhờ thu

b. Dòng sản phẩm: Chuyển tiền Quốc tế

- Dịch vụ chuyển tiền đi quốc tế

- Dịch vụ chuyển tiền đến quốc tế

- Dịch vụ thanh toán séc quốc tế

    + Dịch vụ bán Bank Draft

    + Dịch vụ bán séc du lịch

    + Dịch vụ mua séc du lịch

    + Dịch vụ nhờ thu séc quốc tế

c. Dịch vụ kiều hối: WesternUnion

6. Dịch vụ ngân quỹ:

- Thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

    + Thu đổi tiền VND không đủ tiêu chuẩn lưu thông

    + Nhờ thu đổi ngoại tệ tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông

- Thu/ chi tiền mặt lưu động tại địa chỉ của cá nhân

- Dịch vụ thu tiền theo túi niêm phong

- Thu giữ hộ tiền mặt qua đêm

- Dịch vụ bảo quản tài sản quý, giấy tờ có giá

 7. Các sản phẩm phi tín dụng:

- BSMS: Thông báo số dư tài khoản qua điện thoại di động.

- DirecBangking: Vấn tin số dư tài khoản qua Internet.

- Internet banking, mobile banking:

- Dịch vụ thanh toán hoá đơn tiền điện EVN.

- Dịch vụ thanh toán vé máy bay AirMekong.

- Dịch vụ thanh toán vé máy bay VietNam Airline.

- Dịch vụ thanh toán vé máy bay Jetstar Pacific.

- Dịch vụ ví điên tử VN Mart.

- Dịch vụ nạp tiền VietPay.

- Dịch vụ nạp tiền điện thoại BIDV VNTopUp: Nạp tiền cho thuê bao trả trước đối với tất cả các mạng điện thoại di động, nạp tiền cho thuê bao trả sau đối với mạng Mobilefone và Viettel.

- Dịch vụ thanh toán tự động cước điện thoại di động trả sau của Viettel.

8. Danh mục các sản phẩm thẻ:

- Thẻ ghi nợ nội địa: ATM

    + Thẻ Harmoney

    + Thẻ eTrans 365+

    + Thẻ Vạn dặm

- Thẻ tín dụng quốc tế: Visa

9. Danh mục các sản phẩm bảo hiểm:

(Dòng sản phẩm: Sản phẩm liên kết giữa BIC và BIDV)

- BIC- An tâm kiều hối

- BIC – Bình An

- BIC 24/24

- Sản phẩm bảo hiểm kết hợp xe cơ giới (bảo hiểm ôtô)

- Bảo hiểm Mô tô – xe máy.

- Bảo hiểm du lịch

- BH nhà chung cư

- Gói Chăm sóc Gia Đình Việt

- BIC-Visa Gold

- BIC-Bình An cho con

- BH nhà tư nhân

- Các sản phẩm bảo hiểm khác

Xem thêm:
Mạng lưới ATM, POS