Chủ tịch Hồ Chí Minh với người làm báo Việt Nam và bạn bè quốc tế 
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đặt nền móng cho sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam, luôn đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp phát triển báo chí nước nhà và việc đào tạo đội ngũ cán...
Xem tiếp
Bác Hồ với kiều bào 
Sinh thời Bác Hồ luôn dành cho kiều bào sự quan tâm đặc biệt. Đặc biệt vì, kiều bào - những người con thân yêu của dân tộc đang phải sống xa quê hương, đất nước đều là con Hồng cháu Lạc, đều là con...
Xem tiếp
Đậm sâu tình cảm, tư tưởng của Bác Hồ với Hà Nội 
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thể hiện tấm lòng trân trọng, mối quan tâm sâu sắc giàu tình nhân ái và những mong muốn thiết tha về Hà Nội. Với Hà Nội, Người xác định vị trí “đầu tàu”,...
Xem tiếp
Bác Hồ và sự nghiệp xây dựng đội ngũ doanh nhân 
Sau ngày đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2/9/1945), mặc dù bận trăm công nghìn việc nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm đến giới doanh nhân, Công Thương...
Xem tiếp
Chủ tịch Hồ Chí Minh với phụ nữ Việt Nam 
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và đánh giá cao vai trò của phụ nữ Việt Nam trong quá trình phát triển của lịch sử dân tộc. Người xác định phụ nữ là một trong những nhân tố quyết định...
Xem tiếp
Tình cảm của Bác Hồ với các cháu thiếu nhi mỗi dịp Tết Trung thu 
Sinh thời, mặc dù bận trăm công nghìn việc nhưng Bác Hồ kính yêu vẫn dành thời gian quan tâm đến Tết Trung thu vì “Tết Trung thu là Tết của các cháu. Trăng thu soi xuống các cháu êm ái như...
Xem tiếp
Bác Hồ với Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình 
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 4 lần về thăm tỉnh Hòa Bình. Người gửi hàng chục bức thư, bức điện cùng những lời căn dặn đầy tâm huyết, động viên cán bộ, đảng...
Xem tiếp
Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đài Tiếng nói Việt Nam 
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chú trọng công tác tuyên truyền cách mạng. Trong những ngày Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, Người đã trăn trở việc thành lập Đài phát thanh quốc...
Xem tiếp
Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an Nhân dân 
Công an nhân dân (CAND) Việt Nam là một lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng và Nhà nước; lực lượng làm nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã...

Xem tiếp
Chủ tịch Hồ Chí Minh với khát vọng "Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi" 
Cách đây 110 năm, ngày 5/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời bến cảng Nhà Rồng bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước - con đường “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa...
Xem tiếp