VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

DANH SÁCH BCH ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2015 - 2020
(Xếp theo vần A, B, C,...)

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1.

Lê Văn Bảo

Bí thư huyện ủy Lệ Thủy

2.

Nguyễn Lương Bình

Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh

3.

Trần Hải Châu

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

4.

Nguyễn Đức Cường

Giám đốc Sở Y tế

5.

Trần Đình Dinh

Giám đốc Sở Nội vụ

6.

Trần Tiến Dũng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

7.

Hoàng Minh Đề

Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

8.

Cao Văn Định

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

9.

Phan Văn Gòn

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy

10.

Đinh Công Hải

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

11.

Phạm Quang Hải

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

12.

Phạm Thị Hân

Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ

13.

Đinh Quang Hiếu

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước

14.

Nguyễn Tiến Hoàng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

15.

Nguyễn Công Huấn

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

16.

Nguyễn Huệ

Chánh Thanh tra

17.

Phan Mạnh Hùng

Giám đốc Sở Tài chính

18.

Nguyễn Thị Thanh Hương

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

19.

Lê Công Hữu

Bí thư huyện ủy Tuyên Hóa

20.

Trần Vũ Khiêm

Giám đốc Sở Văn hóa và thể thao

21.

Phan Văn Khoa

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

22.

Nguyễn Thị Lài

Giám đốc Sở Tư pháp

23.

Đoàn Ngọc Lâm

Bí thư huyện ủy Minh Hóa

24.

Nguyễn Đức Lý

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

25.

Nguyễn Văn Man

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

26.

Nguyễn Thị Minh

Hiệu trưởng Trường Chính trị

27.

Phạm Văn Năm

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế

28.

Lê Minh Ngân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

29.

Đậu Minh Ngọc

Bí thư huyện ủy Quảng Trạch

30.

Đinh Quý Nhân

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

31.

Trương An Ninh

Bí thư Thị ủy Ba Đồn

32.

Hồ An Phong

Giám đốc Sở Du lịch

33.

Trần Phong

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

34.

Lê Văn Phúc

Bí thư Thành ủy Đồng Hới

35.

Nguyễn Ngọc Phương

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh

36.

Hoàng Đăng Quang

Bí thư tỉnh ủy

37.

Nguyễn Xuân Quang

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

38.

Nguyễn Trần Quang

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

39.

Nguyễn Trường Sơn

Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

40.

Đinh Hữu Thành

Bí thư huyện ủy Bố Trạch

41.

Trần Thắng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

42.

Trần Công Thuật

Phó Bí thư Tỉnh ủy

43.

Phan Văn Thường

Giám đốc Sở Công thương

44.

Hoàng Minh Tiến

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh

45.

Trần Văn Tuân

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh

46.

Trần Quốc Tuấn

Bí thư Tỉnh đoàn

47.

Nguyễn Xuân Tuyến

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

48.

Hoàng Xuân Tân

Bí thư huyện ủy Quảng Ninh

49.

Lê Công Toán

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

50.

Trần Xuân Vinh

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

51.

Nguyễn Thanh Xuân

Chánh án Tòa án nhân dân

 

[Trở về]