VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

(Xếp theo vần A, B, C,...)
 

STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Chức vụ, đơn vị công tác

1.

Phạm Quang Ánh

03/5/1980

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

2.

Đặng Đại Bàng

11/5/1984

Bí thư Tỉnh đoàn

3.

Lê Văn Bảo

08/12/1969

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

4.

Nguyễn Lương Bình

19/10/1969

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

5.

Trịnh Thanh Bình

02/02/1972

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

6.

Trần Hải Châu

17/02/1966

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

7.

Nguyễn Đức Cường

01/05/1967

Giám đốc Sở Y tế

8.

Phan Thanh Cường

25/12/1977

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

9.

Nguyễn Xuân Đạt

04/02/1974

Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch

10.

Cao Văn Định

13/02/1966

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

11.

Phạm Quang Hải

24/12/1963

Giám đốc Sở Công Thương

12.

Phạm Thị Hân

06/7/1973

Ủy viên BTV, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh

13.

Đinh Quang Hiếu

05/7/1963

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh

14.

Đoàn Sinh Hòa

26/02/1978

Ủy viên BTV, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

15.

Nguyễn Công Huấn

28/06/1967

Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

16.

Nguyễn Huệ

10/02/1966

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

17.

Phan Mạnh Hùng

26/11/1976

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

18.

Lê Công Hữu

10/6/1975

Chánh Thanh tra tỉnh

19.

Trần Vũ Khiêm

01/6/1973

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

20.

Nguyễn Thanh Lam

20/4/1971

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

21.

Đoàn Ngọc Lâm

05/6/1967

Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh

22.

Phạm Quang Long

23/3/1973

Giám đốc Sở Tài chính

23.

Mai Văn Minh

20/4/1972

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

24.

Nguyễn Hoài Nam

29/10/1976

Bí thư huyện ủy Tuyên Hóa

25.

Nguyễn Tiến Nam

26/10/1967

Ủy viên BTV, Giám đốc Công an tỉnh

26.

Phạm Văn Năm

12/9/1963

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

27.

Trương An Ninh

03/11/1975

Ủy viên BTV, Bí thư Thị ủy Ba Đồn

28.

Trần Phong

16/12/1974

Ủy viên BTV, Bí thư Thành ủy Đồng Hới

29.

Hồ An Phong

23/10/1971

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

30.

Phan Phong Phú

12/11/1970

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

31.

Nguyễn Trần Quang

20/4/1968

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

32.

Nguyễn Trường Sơn

17/8/1963

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH

33.

Trần Tiến Sỹ

10/01/1972

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

34.

Nguyễn Minh Tâm

19/3/1972

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

35.

Hoàng Xuân Tân

09/12/1975

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

36.

Nguyễn Chí Thắng

13/3/1975

Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ

37.

Trần Thắng

28/8/1966

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

38.

Vũ Đại Thắng

04/10/1975

Bí thư Tỉnh ủy

39.

Đinh Hữu Thành

03/6/1977

Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

40.

Lê Vĩnh Thế

28/11/1976

Bí thư Huyện ủy Lệ Thủy

41.

Phan Văn Thường

01/12/1964

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế

42.

Nguyễn Thị Bích Thủy

08/5/1974

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao

43.

Trần Chí Tiến

09/02/1975

Giám đốc Sở Tư pháp

44.

Lê Công Toán

15/02/1971

Bí thư huyện ủy Bố Trạch

45.

Bùi Anh Tuấn

18/11/1973

Bí thư Huyện ủy Minh Hóa

46.

Đặng Ngọc Tuấn

29/6/1979

Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo

47.

Trần Quốc Tuấn

04/9/1979

Bí thư huyện ủy Quảng Ninh

48.

Nguyễn Hữu Tuyến

01/7/1971

Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh

49.

Trần Thế Vương   

20/4/1968

Giám đốc Sở Nội vụ

[Trở về]