VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh: Triển khai nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2018 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 12/01/2018, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2018 do đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh chủ trì. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các bộ phận có liên quan.
Năm 2017, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020, Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016 - 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đã chủ động, tích cực tham mưu công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện cải cách tư pháp theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh. Trong năm, các cơ quan Tư pháp và cơ quan có liên quan đã bám sát mục tiêu, quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp đề ra, đạt được những kết quả quan trọng: Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan Tư pháp; công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; thi hành án dân sự; các hoạt động bổ trợ tư pháp; thông tin tuyên truyền về hoạt động tư pháp, nhiệm vụ cải cách tư pháp và xây dựng pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý; kiểm tra, giám sát hoạt động các cơ quan Tư pháp... cơ bản ổn định và đạt được các chỉ tiêu nhất định. Chất lượng hoạt động của các cơ quan Tư pháp tiếp tục được nâng lên, nhất là trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp cũng đã chỉ ra các vấn đề còn tồn tại, khó khăn trong công tác cải cách tư pháp như: Việc phát triển các tổ chức hành nghề công chứng còn thiếu so với quy hoạch, chất lượng và số lượng của đội ngũ điều tra viên, giám định viên, đội ngũ luật sư chưa cao; việc phối hợp trong công tác điều tra có lúc còn chưa kịp thời, một số vụ án phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung, tiến độ giải quyết một số vụ án còn chậm, chưa giải đáp được những thắc mắc của dư luận, Nhân dân...

Năm 2018, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tiếp tục phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối, quan điểm đã được xác định trong văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI về công tác tư pháp, cải cách tư pháp; tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình trọng tâm cải cách tư pháp giai đoạn 2016 - 2021 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh ghi nhận những kết quả đã đạt được trong năm 2017 và yêu cầu các cấp, ngành trong thời gian tới tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra trong Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; thực hiện biện pháp nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, khắc phục những thiếu sót, giải quyết kịp thời, nghiêm minh các vụ án, không để xảy ra án oan sai, vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan Tư pháp trên địa bàn tỉnh trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, nhất là những vụ án trọng điểm, án tham nhũng, án kinh tế và vụ án nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm; hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm sát, đảm bảo mọi hoạt động tư pháp thực hiện khách quan, đúng quy định của pháp luật. Đồng chí cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Ban Nội chính Tỉnh ủy, Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung có liên quan và giao thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tiếp tục bám sát nhiệm vụ được phân công để phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ về cải cách tư pháp.

Bình Dương

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

Đồng hồ chính hãng, Cafe sạch, Đất Nhơn Trạch, Đồng hồ Casio, Đồng hồ Citizen, Đồng hồ Seiko, Đồng hồ nam, Đồng hồ đeo tay, Đồng hồ casio chính hãng, Tuyển nhân viên kinh doanh bất động sản, Sửa đồng hồ, Cafe rang xay