VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Ban Chỉ đạo Vệ sinh an toàn thực phẩm triển khai nhiệm vụ năm 2020 
 (Quang Binh Portal) - Sáng ngày 17/01/2020, Ban Chỉ đạo Vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, các cơ quan chức năng thuộc ngành Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công Thương, Cục Quản lý thị trường, Công an và các địa phương đã phối hợp triển khai thanh, kiểm tra trên 6.100 lượt cơ sở, kết quả có 978 cơ sở vi phạm, phạt tiền 323 cơ sở với tổng số tiền trên 468 triệu đồng. Trong năm, đã triển khai xét nghiệm trên 4 nghìn mẫu thực phẩm, kết quả có 136 mẫu không đạt yêu cầu. Bên cạnh đó, việc kiểm nghiệm ATTP tại các chợ trung tâm được chú trọng. Công tác theo dõi, quản lý, giám sát các cơ sở đã cấp Giấy chứng nhận công bố quy định phù hợp quy định ATTP, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP được quan tâm. Các cơ quan chức năng cũng đã hỗ trợ xây dựng, kết nối chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn như xây dựng cơ sở kinh doanh hải sản đảm bảo ATTP phục vụ khách du lịch; hỗ trợ tư vấn và chứng nhận Vietgap và xây dựng hệ thống tem truy xuát nguồn gốc QRCode. Đã tổ chức xây dựng các mô hình điểm về đảm bảo ATTP; công tác xử lý các sự cố gây mất an toàn thực phẩm, đảm bảo ATTP trong các sự kiện lớn của tỉnh được quan tâm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng ATTP giai đoạn 2017 - 2020”; năm 2020, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm và người tiêu dùng trong việc đảm bảo ATTP; tăng cương năng lực quản lý về ATTP các tuyến nhằm đảm bảo ATTP trên địa bàn, góp phần bảo vệ sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập trong thời kỳ mới.

Đặng Hà

[Trở về]