VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Quảng Ninh: Đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 
(Quang Binh Portal) - Ngày 11/7/2019, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Quảng Ninh tổ chức hội nghị thường kỳ nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thụ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện chủ trì hội nghị.

Tính đến hết ngày 30/6/2019, Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện Quảng Ninh đã huy động nguồn vốn được 45,714 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch, tăng 6,026 tỷ đồng so với năm 2018. Trong đó, huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân 31,622 tỷ đồng, tăng 4,395 tỷ đồng; huy động tiền gửi tổ viên Tổ tiết kiệm - Vay vốn 14,092 tỷ đồng, tăng 1,631 tỷ đồng so với năm 2018.

Doanh số cho vay đạt 79,456 tỷ đồng, tăng 10,574 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018, với 1.949 lượt khách hàng vay vốn; bình quân cho vay gần 41 triệu đồng/khách hàng. Những chương trình có doanh số cho vay lớn như cho vay hộ mới thoát nghèo, hộ mới cận nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Doanh số thu nợ đạt 66,274 tỷ đồng. Tổng dư nợ đạt 324,119 tỷ đồng, tăng 13,182 tỷ đồng với đầu năm 2019. Chất lượng tín dụng được đảm bảo với tổng nợ quá hạn và nợ khoanh khoảng 409 triệu đồng, chiếm 0,13% tổng dư nợ.

Các đại biểu đã thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các chương trình cho vay ưu đãi ở địa phương như việc các hộ vay gặp rủi ro hoạn nạn, việc khoanh nợ, đồng thời kiến nghị đề xuất một số giải pháp tháo gỡ để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong 6 tháng cuối năm 2019...

Hồng Lựu

[Trở về]