VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ II/2021 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Chiều ngày 07/4/2021, Ban đại diện Hội đồng quản trị (BĐD HĐQT) Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ II/2021 do đồng chí Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BĐD HĐQT NHCSXH tỉnh chủ trì.

Thời gian qua, NHCSXH tỉnh đã tập trung đẩy mạnh giải ngân cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Tính đến ngày 31/3/2021, toàn tỉnh huy động được hơn 551 tỷ đồng, tăng 39,5 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 54,8 kế hoạch tăng trưởng. Doanh số cho vay đạt gần 290 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ 16 tỷ đồng, với trên 6,7 ngàn lượt khách hàng vay. Tổng dư nợ đạt hơn 3.546 tỷ đồng, tăng 71,6 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 98% kế hoạch giao. Đối với công tác ủy thác các chương trình tín dụng chính sách, tính đến ngày 31/3/2021, dư nợ cho vay ủy thác qua 4 tổ chức hội đạt hơn 3.536 tỷ đồng, tăng 71,7 tỷ đồng so với đầu năm. Một số chương trình có doanh số cho vay lớn như: Vay sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường, hộ cận nghèo…

Thời gian tới, NHCSXH tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của các tổ chức trong màng lưới, đặc biệt nâng cao vai trò của chủ tịch UBND cấp xã khi tham gia thành viên Ban đại diện cấp huyện; mở rộng tăng trưởng dư nợ đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng; thực hiện tốt công tác thu hồi nợ đến hạn, đặc biệt là thu nợ phân kỳ; xử lý nợ rủi ro, đẩy mạnh công tác thu lãi, huy động tiền gửi từ các tổ chức, cá nhân; nâng cao chất lượng hoạt động tại điểm giao dịch xã…

Phát biểu tại phiên họp, Trưởng BĐD HĐQT NHCSXH tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch của NHCSXH. Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu các tổ chức hội quan tâm đến hoạt động ủy thác vốn vay; tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ cơ sở để huy động mọi nguồn lực, bổ sung cho nguồn quỹ, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng; NHCSXH tỉnh chủ động tham mưu UBND, BĐD HĐQT NHCSXH các cấp nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động theo quy chế, đặc biệt là thành viên BĐD HĐQT cấp huyện; tăng cường nâng cao vai trò và chất lượng của bộ máy điều hành tác nghiệp NHCSXH tỉnh và các phòng giao dịch cấp huyện; tranh thủ tối đa sự hỗ trợ nguồn vốn từ Trung ương để đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, đồng thời chủ động khai thác, huy động các nguồn lực tại địa phương nhằm đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm.

Trưởng BĐD HĐQT NHCSXH tỉnh cũng chỉ đạo các ngành, địa phương quan tâm, dành một phần vốn từ ngân sách để bổ sung nguồn vốn cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn…

Hồng Lựu

[Trở về]