VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Ban Dân vận Tỉnh ủy: Giao ban công tác dân vận những tháng cuối năm 2019 
(Quang Binh Portal) - Vừa qua, tại huyện Minh Hóa, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Năm 2019, công tác dân vận của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đạt kết quả rõ nét. Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời các nhiệm vụ công tác dân vận, góp phần nâng cao nhận thức công tác dân vận của cả hệ thống chính trị, chính quyền các cấp. Các cơ quan Nhà nước tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều nội dung trọng tâm, đưa công tác dân vận ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Mặt trận, các tổ chức, đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Các lực lượng vũ trang tiếp tục nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác dân vận, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ quyền biên giới.

Bên cạnh đó, Ban Dân vận các cấp cũng tích cực, chủ động trong công tác tham mưu cho các cấp ủy; phối hợp với chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể triển khai có hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết về công tác dân vận, công tác dân vận hệ thống chính trị, góp phần quan trọng trong việc phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội và sức mạnh của Nhân dân, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã, an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, chỉ ra các mặt đã làm được, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện công tác dân vận và đề ra giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả của các địa phương, đơn vị đạt được trong công tác dân vận thời gian qua. Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục tích cực tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận trong quá trình Đại hội Đảng các cấp; theo dõi, nắm tình hình Nhân dân trước, trong và sau Đại hội; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị gắn với Quyết định số 1406 - QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận hệ thống chính trị tỉnh; đẩy mạnh công tác tôn giáo, công tác dân vận chính quyền…

Quỳnh Thư - Đài TTTH Minh Hóa

 

[Trở về]