VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Ban hành 06 mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển năm 2019 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 20/8/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3173/QĐ-UBND ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, có 06 mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển. Cụ thể, việc sử dụng khu vực biển để khai thác năng lượng gió, sóng, thủy triều, dòng hải lưu có mức thu 03 triệu đồng/ha/năm; sử dụng khu vực biển để xây dựng hệ thống ống dẫn ngầm, lắp đặt cáp viễn thông, cáp điện, mức thu 04 triệu đồng/ha/năm; sử dụng khu vực biển xây dựng các công trình nổi, ngầm, đảo nhân tạo, công trình xây dựng dân dụng trên biển, hoạt động lấn biển, mức thu 05 triệu đồng/ha/năm. Đối với việc sử dụng khu vực biển để làm vùng nước cảng biển, cảng nổi, cảng dầu khí và các cảng, bến khác, vùng nước phục vụ hoạt động cơ sở sửa chữa, đóng mới tàu biển, xây dựng cảng cá, bến cá, vùng nước phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí, đón trả khách, khu neo đậu, trú nghỉ đêm của tàu thuyền du lịch, thăm dò, khai thác khoáng sản, nước biển làm mát cho các nhà máy, trục vớt hiện vật, khảo cổ, mức thu 06 triệu đồng/ha/năm; sử dụng khu vực biển đổ thải bùn nạo vét, mức thu 7,5 triệu đồng/ha/năm (khi Nhà nước điều chỉnh khung giá tính tiền sử dụng khu vực biển thì đơn giá tính tiền sử dụng khu vực biển hoạt động đổ thải bùn nạo vét cũng được điều chỉnh và được xác định ở mức cao nhất trong các khung giá tính tiền sử dụng khu vực biển khi điều chỉnh); hoạt động sử dụng khu vực biển khác có mức thu 03 triệu đồng/ha/năm.

Đối tượng áp dụng bao gồm tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển theo quy định tại Nghị định số 51/2014/NĐ-CP, cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Hồng Mến

[Trở về]