VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Ban hành Bộ tiêu chí “Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019 - 2020 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 24/4/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1412/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí “Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019 - 2020.
Theo đó, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu là xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao theo quy định tại Quyết định số 1820/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh và đáp ứng các tiêu chí quy định tại Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí “Xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu” giai đoạn 2018 - 2020, đồng thời đạt thêm một trong các tiêu chí nổi trội về văn hóa, giáo dục, du lịch, môi trường và sản xuất.

Cụ thể, xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu nổi trội về văn hóa cần đáp ứng thêm nội dung quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và các di vật, cổ vật, bảo vật Quốc gia; tổ chức các lễ hội truyền thống phù hợp với quy định của Nhà nước và phong tục, tập quán của địa phương; 100% số thôn (bản) trên địa bàn xã đạt và vượt chuẩn văn hóa theo quy định.

Xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu nổi trội về giáo dục cần đáp ứng tỷ lệ huy động trẻ đi học mẫu giáo đạt 97%; tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 - 18 tuổi đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp đạt 97%.

Xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu nổi trội về du lịch là xã có tài nguyên du lịch, mô hình phát triển du lịch gắn với cộng đồng, sự tham gia của cộng đồng dân cư; kết cấu hạ tầng đảm bảo kết nối các điểm du lịch, dịch vụ cần thiết phục vụ khách du lịch, 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch có niêm yết giá; số điện thoại đường dây nóng của ngành Du lịch; có ít nhất 01 sản phẩm hàng lưu niệm phục vụ khách du lịch và hoạt động tuyên truyền, quảng bá về du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị tài nguyên du lịch.

Xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu nổi trội về môi trường cần đảm bảo các đoạn đường liên thôn, liên xã có rãnh thoát nước và được trồng cây bóng mát hoặc trồng hoa, cây cảnh toàn tuyến đạt từ 70% trở lên; tỷ lệ chất thải sinh hoạt được phân loại, xử lý phù hợp đạt từ 60% trở lên; tổ chức hoạt động bảo vệ môi trường thường xuyên, hiệu quả và thu hút sự tham gia đông đảo của người dân; đường làng, ngõ xóm, cảnh quan từng hộ dân xanh - sạch - đẹp.

Về sản xuất, các xã cần củng cố, phát triển hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), có dự án, mô hình phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ ban hành hướng dẫn thực hiện đối với tiêu chí xã NTM kiểu mẫu; bố trí các nguồn vốn ngân sách Nhà nước và nguồn huy động khác cho các xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo đúng mục tiêu quy định. UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình thực tế của địa phương để hướng dẫn, chỉ đạo các xã lựa chọn loại hình xã NTM kiểu mẫu nổi trội nhất nhằm tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện.

Mai Anh

 

[Trở về]