VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Ban hành Đề án xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh kiểu mẫu giai đoạn 2020 - 2025 
(Quang Binh Portal) - Ngày 17/8/2020, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã có Quyết định số 127/QĐ-MTTQ-BTT ban hành Đề án xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh kiểu mẫu giai đoạn 2020 - 2025.
Theo đó, giai đoạn 2020 - 2025, có 04 Đề án về xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh kiểu mẫu gồm: Đề án xây dựng khu dân cư đô thị văn minh kiểu mẫu; Đề án xây dựng khu dân cư nông thôn mới ở vùng có đông đồng bào công giáo; Đề án xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở các xã đồng bằng; Đề án xây dựng khu dân cư nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Trong đó, Đề án xây dựng khu dân cư đô thị văn minh kiểu mẫu với mục tiêu xây dựng mô hình điểm khu dân cư đô thị văn minh kiểu mẫu ở các phường đang phấn đấu thực hiện phường văn minh đô thị để làm điển hình, hình mẫu cho khu dân cư khác trong tỉnh. Việc xây dựng khu dân cư đô thị văn minh kiểu mẫu nhằm thay đổi diện mạo của khu dân cư, tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống, sinh hoạt của người dân. Đề án sẽ được thực hiện ở tổ dân phố 3, phường Đồng Phú (thành phố Đồng Hới) và khu phố 2, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn.

Đề án xây dựng khu dân cư nông thôn mới ở vùng có đông đồng bào công giáo nhằm góp phần hoàn thành nông thôn mới ở các xã đã đăng ký và đang phấn đấu hoàn thành; thay đổi diện mạo của khu dân cư, nâng cao chất lượng cuộc sống, sinh hoạt của người dân; tiếp tục duy trì, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư và xây dựng khối đại đoàn kết lương - giáo ngày càng bền chặt. Đề án được thực hiện ở thôn 3 Phúc Đồng, xã Phúc Trạch (huyện Bố Trạch) và thôn Thuận Tiến, xã Thuận Hóa (huyện Tuyên Hóa).

Đề án xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở các xã đồng bằng với mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở các xã đã hoàn thành nông thôn mới nâng cao, làm điển hình, hình mẫu cho khu dân cư khác trong tỉnh. Đề án nhằm thực hiện có chiều sâu trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của khu dân cư, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống, sinh hoạt của người dân tại thôn Hà Thiệp, xã Võ Ninh (huyện Quảng Ninh); thôn Đông Dương, xã Quảng Phương (huyện Quảng Trạch).

Đề án xây dựng khu dân cư nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở các xã đã đăng ký và đang phấn đấu hoàn thành; thay đổi diện mạo của khu dân cư, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống, sinh hoạt của người dân; tiếp tục duy trì, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư. Đề án thực hiện ở bản Xà Khía, xã Lâm Thủy (huyện Lệ Thủy); bản La Trọng 1, xã Trọng Hóa (huyện Minh Hóa).

Ủy ban MTTQVN tỉnh yêu cầu Ban Phong trào, các Ban, Văn phòng Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ủy ban MTTQVN các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường và Ban Mặt trận khu dân cư được chọn xây dựng mô hình điểm có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Hồng Mến

[Trở về]