VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Ban hành định mức đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Ngày 06/7/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND về việc ban hành định mức đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, định mức đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh được quy định cụ thể: Đối với địa bàn thuộc vùng III (thành phố Đồng Hới) khi chuyển rừng tự nhiên là rừng phòng hộ hoặc rừng sản xuất sang mục đích khác là 61,7 triệu đồng/ha; từ rừng trồng sang mục đích khác 44,7 triệu đồng/ha. Đối với địa bàn thuộc vùng IV gồm thị xã Ba Đồn và các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, định mức đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển rừng tự nhiên là rừng đặc dụng sang mục đích khác là 71,9 triệu đồng/ha; từ rừng tự nhiên là rừng phòng hộ hoặc rừng sản xuất sang mục đích khác 60,8 triệu đồng/ha; từ rừng trồng sang mục đích khác 42,1 triệu đồng/ha.

Định mức đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác là căn cứ để các chủ dự án xây dựng phương án trồng rừng thay thế, đồng thời trở thành cơ sở để xác định số tiền phải nộp khi chủ dự án không có điều kiện tự tổ chức thực hiện trồng rừng thay thế theo quy định. Các chủ dự án khi xây dựng phương án trồng rừng thay thế được điều chỉnh hệ số lương trồng, chăm sóc bảo vệ rừng theo vùng trung du, ven biển hay vùng núi cao phù hợp với địa điểm trồng rừng thay thế. Trong trường hợp có biến động về giá vật tư, giá nhân công và các yếu tố liên quan khác từ 20% trở lên, UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu, đề xuất tỉnh xem xét, quyết định định mức đơn giá trồng rừng thay thế cho phù hợp.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 14/7/2017 và thay thế Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành định mức đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh.

Minh Huyền

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN